Hyppää sisältöön

Avoinna olevat tarjouskilpailut

Tällä sivulla Salon kaupunki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan avoinna olevista tarjouskilpailuistaan.

Hankinnan laadusta ja valitusta hankintamenettelystä riippuen hankinnasta on voitu julkaista ilmoitus HILMA-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi) ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa sekä TED-tietokannassa (www.ted.europa.eu).

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. HILMA-ilmoituskanavalla ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ilmoitetaan HILMA:n lisäksi TED-tietokannassa.

Cloudia Kilpailutus -järjestelmä

Salon kaupunki kilpailuttaa kynnysarvot ylittävät hankintansa sähköisellä tarjousmenettelyllä käyttäen Cloudia Kilpailutus -järjestelmää.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali (Tarjouspalvelu.fi), jonka kautta tarjoukset tarjouskilpailuihin jätetään. Toimittajaportaalin käyttäminen edellyttää ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen. Rekisteröityminen on maksutonta ja käyttäjätunnuksen saa käyttöönsä välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä.

Sähköinen tarjousmenettely yhtenäistää tarjouspyyntöjä ja edistää tarjousten keskinäistä vastaavuutta. Sähköinen tarjousmenettely helpottaa myös tarjouksen jättämistä, kun tarvetta erillisille tarjousdokumenteille ei ole, vaan tarjous tehdään suoraan sähköiselle tarjouslomakkeelle. Tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajan omiin tietoihin.

Tästä pääset Tarjouspalveluun, josta löytyvät tällä hetkellä avoinna olevat Salon kaupungin tarjouskilpailut, joihin osallistuminen sähköisesti on mahdollista. Tarjouspyyntöjen aiheet ja määräajat näkee ilman palveluun kirjautumista, mutta tarkemmat tiedot, dokumenttien lataaminen ja tarjouksen jättäminen edellyttävät rekisteröitymisen ja kirjautumisen.

Avoinna olevat tarjouskilpailut