Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta säätelee varhaiskasvatuslaki ja esioppilaiden kohdalla myös perusopetuslaki. Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen lähtökohtana on kasvatusyhteistyö, jossa yhdessä vanhempien kanssa luodaan hyvä pohja lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjautuva Salon varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) linjaa toiminnan sisällölliset tavoitteet. Salon esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen on laadittu yhteinen toiminta-ajatus:
Salon varhaiskasvatuksessa rakennamme yhdessä onnellisen lapsuuden hyväksyvässä ilmapiirissä nauttien arkipäivän leikeistä, elämyksistä ja oppimisen ilosta.

Tutustu esitteeseemme klikkaamalla alla olevaa kuvaa

Ajankohtaista

Tiedotteet
Salolaislasten toiveesta liikennepuistoon hankittiin kaksipaikkainen polkuauto
8.5.2024
Salon Liikennepuisto Alangossa järjestetään perjantaina 10.5. kesäkauden avajaiset, jossa esitellään uusi kaksipaikkainen polkuauto. Kaksipaikkaisen polkuauton tarve nousi esiin Hakastaron koulun toteuttaman esteettömyyskartoituksen yhteydessä sekä pienten lasten vanhempien antamasta palautteesta. Kaupunki haluaa varmistaa, että kaikki lapset voivat nauttia polkuautoilun riemusta, vaikka omat jalat eivät riittäisikään polkimille tai polkeminen olisi muutoin haastavaa. Siksi uudessa polkuautossa on mahdollisuus, […]
Tiedotteet
Tupurin päiväkodin tulipalosta johtuvat tilajärjestelyt Anjalan päiväkodissa
27.4.2024
Tupurin päiväkodin viime viikolla (17.4.) tapahtuneen tulipalon jälkeen päiväkodin kolme ryhmää sijoitettiin väistötiloihin Anjalan, Mesikämmenen ja Ollikkalan päiväkoteihin. Huoltajille tiedotettiin eilen (26.4.), että kaikille väistössä olleille lapsiryhmille saadaan maanantaista 29.4.2024 alkaen tilat Anjalan päiväkotiin lapsille tuttuun ympäristöön ja lähelle koteja. Anjalan yksikköön saadaan lisätilaa järjestämällä esiopetusryhmälle tilat Tupurin koulusta ja sijoittamalla yksi ryhmä koulun kerhotila […]
Tiedotteet
Tupurin päiväkodin tulipalosta johtuvat tilajärjestelyt
19.4.2024
Tupurin päiväkodin keskiviikkona (17.4.) tapahtuneen tulipalon jälkeen päiväkodin kolme ryhmää sijoitettiin väistötiloihin Anjalan, Mesikämmenen ja Ollikkalan päiväkoteihin. Tämä järjestely jatkuu tämän hetkisen tiedon mukaan vielä ensi viikon (vko 17) ajan. Kaikille kolmelle lapsiryhmälle saadaan todennäköisesti ensi viikon aikana järjestettyä väistötilat Tupurin kouluun sekä Anjalan päiväkotiin lapsille tuttuun ympäristöön ja lähelle koteja. Huoltajille tiedotetaan ensi viikolla […]
Häiriötiedote
Tupurin päiväkodin kattorakenteissa tulipalo - Pelastuslaitos: Vaaratilanne ohi
17.4.2024
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tiedote: Salo, Tupuri 17.4.2024 klo 19.26. Vaaratilanne ohi. Tulipalon aiheuttama savu ei enää aiheuta vaaraa. Palosta aiheutuu edelleen savuhaittoja sekä paikalla on runsaasti hälytysajoneuvoja. Alueella kulkemista tulee välttää. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen vaaratiedote: Salo, Tupuri 17.4.2024 klo 17.30. Terveydelle vaarallista savua ilmassa. Tulipalo Salon Tupurissa. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto, sekä odottamaan […]
Tiedotteet
Loppuviikon mielenilmaus ja lakko vaikuttavat Paikun liikennöintiin sekä mahdollisesti myös päiväkotien toimintaan Salossa
30.1.2024
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (AKT) on ilmoittanut työtaistelutoimista perjantaina 2.2.2024. Salossa tämä tulee vaikuttamaan Paikun liikennöintiin, ja lakon vaikutuksista tiedotetaan tarkemmin Paikun verkkosivuilla (www.salonpaikku.fi). Lakko ei vaikuta taksien tilausajoina ajamiin oppilaskuljetuksiin eivätkä palveluliikenteeseen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) järjestää poliittisen mielenilmauksen Helsingissä torstaina 1.2. kello 11–15, jolloin JHL:n työsuhteiset jäsenet voivat poistua työpaikalta. Tällä mielenilmaisulla […]
Tiedotteet
Salon peruskouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä vietetään Vilkas-teemaviikkoa viikolla viisi
24.1.2024
Salon kaupungin ravitsemispalvelut osallistuu tänäkin vuonna Vilkas-viikkoon, jota vietetään jo 19 kerran. Vilkas tulee sanoista vilja ja kasvis. Vilkas-viikolla matkataan makujen maailmaan – lapsia rohkaistaan kokeilemaan uusia makuja sekä ruokalajeja ja nauttimaan monipuolisesti kotimaisia kasviksia. Teemaviikon tavoitteena on lisätä viljojen ja kasvisten käyttöä ja opettaa pienestä pitäen niiden syömiseen ja käytön lisäämiseen ravitsemussuositusten mukaisesti. Salon […]
Tiedotteet
Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi kerää alan tärkeimmät vaikuttajat Turkuun – Salon kaupunki yhteistyökuntana mukana tilaisuudessa
14.11.2023
Turussa 21.–22.11.2023 järjestettävässä varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumissa alan laatutekijöitä tarkastellaan esimerkiksi henkilöstön riittävyyden, osaamisen sekä lasten ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Tilaisuuteen osallistuu kaikkiaan yli 200 varhaiskasvatuksen johtajaa ja asiantuntijaa ympäri Suomea. Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumissa tarkastellaan alan laatua esimerkiksi henkilöstön riittävyyden, varhaiskasvatusosaamisen ja hyvinvoinnin näkökulmista. Tapahtuman järjestää Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. – Laadulla on merkitystä ensisijaisesti lapselle, […]
Tiedotteet
Salo on mukana SUNRISE-tutkimuksessa, jossa tutkitaan päiväkoti-ikäisten lasten liikkumista, digitaalisen median käyttöä ja nukkumista ympäri maailman
18.1.2023
Salo osallistuu SUNRISE Finland -hankkeeseen, jossa selvitetään, kuinka suuri osa suomalaisista päiväkoti-ikäisistä lapsista liikkuu, käyttää digitaalista mediaa ja nukkuu Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusten mukaisesti. Lisäksi selvitetään, millaiset ovat lasten motoriset ja kognitiiviset taidot, ja miten suomalaiset lapset vertautuvat lapsiin muualla maailmassa. SUNRISE-tutkimuksessa on mukana yli 50 maata ympäri maailman. Kaupunkeja ja maaseutukuntia yli 50:stä maasta […]

Palautteen antaminen

Mikäli asiakkaalla on kysymyksiä tai palautetta koskien varhaiskasvatuksen laatua tai toimintaa, tulee asiakkaan ensisijaisesti olla yhteydessä asian selvittämiseksi oman lapsen varhaiskasvatusyksikön päiväkodin johtajaan.

Varhaiskasvatuslain (540/2018 §54) mukaan varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä kirjallisena alla olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisena kirjeenä, jolloin siitä tulee ilmetä, että kyseessä on muistutus. Erityisestä syystä muistutuksen voi tehdä suullisesti, jolloin sen vastaanottanut henkilö kirjaa sen ylös. Vastaus muistutukseen annetaan kirjallisesti. Muistutusta ja siihen liittyviä asiakirjoja ei liitetä lapsen varhaiskasvatusta koskeviin tietoihin. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Varhaiskasvatuslain mukainen muistutus (word) (28,24 Kt)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540; Varhaiskasvatuslaki

Sosiaaliasiavastaava

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) vastaa sosiaaliasiavastaavan tehtävistä. Tarvittaessa sosiaaliasiavastaava neuvoo asiakkaita varhaiskasvatuslakiin ja sen soveltamiseen liittyvissä asioissa sekä avustaa muistutuksen tekemisessä.

Sosiaalivastaavan yhteystiedot: