Hyppää sisältöön
Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta säätelee varhaiskasvatuslaki ja esioppilaiden kohdalla myös perusopetuslaki. Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen lähtökohtana on kasvatusyhteistyö, jossa yhdessä vanhempien kanssa luodaan hyvä pohja lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjautuva Salon varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) linjaa toiminnan sisällölliset tavoitteet. Salon varhaiskasvatuksen vision mukaisesti annamme mahdollisuuden onnelliseen lapsuuteen ja lämpimiin ihmissuhteisiin, oppimisen iloon sekä kestäviin elämän eväisiin.

Salon varhaiskasvatussuunnitelma 2019 (pdf) (2,07 Mt)

Ajankohtaista

Tiedotteet
Ensimmäiselle luokalle ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen käynnissä
11.1.2021
Ilmoittautuminen Salon kaupungin perusopetuksen ensimmäiselle luokalle Ensi syksynä peruskoulun 1. luokalla aloittavat uudet oppilaat ilmoitetaan kouluun 4.-31.1.2021 Wilman kautta. Kaikille koulutulokkaiden huoltajille lähetetään ilmoittautumisesta Wilma-viesti viikolla 1. Huoltajat, joilla ei ole Wilmaa käytössä, saavat ohjeet ilmoittautumisesta postitse. Ilmoittautuminen koskee: kaikkia vuonna 2014 syntyneitä lapsia (myös Salossa asuvat ulkopaikkakuntalaiset vuonna 2014 syntyneet lapset) vuonna 2013 syntyneitä […]
Tiedotteet
Esiopetukseen ilmoittautuminen 29.1.2021 mennessä
5.1.2021
Esiopetukseen ilmoittautuminen toimintakaudelle 2021-2022 on alkanut. Katso lisätietoa esiopetukseen ilmoittautumisesta.
Tiedotteet
Salolainen varhaiskasvatuksen opettaja Maare Akkola on valittu vuoden 2020 varsinaissuomalaiseksi varhaiskasvatuksen opettajaksi
18.12.2020
Vuosittaisen kunniamaininnan myöntää Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen VOL-jaosto (VOL – varhaiskasvatuksen opettajien liitto). Kriteereinä tänä vuonna oli opettajan sensitiivisyys ja hyvät vuorovaikutustaidot. Maare Akkolaa kuvailtiin hakemuksessa ansiokkaan työuran tehneenä. Maaren vahvuudet musiikissa, viittomakielessä, kouluttajana, sensitiivisenä opettajana, työyhteisön positiivisen ilmapiirin vahvistajan ja energisenä uudistujana oli huomioitu hakemuksessa. Tunnustus myönnettiin joulukuun 15. päivänä ja tunnustuksen luovutti […]

Palautteen antaminen

Varhaiskasvatuslain 54§ mukaan varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.
Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Varhaiskasvatuslaki kokonaisuudessaan: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa asiakkaita varhaiskasvatuslakiin ja palautteen antamiseen liittyvissä asioissa.
Sosiaaliasiamies esite ja yhteystiedot (pdf) (119,31 Kt)

Salon kaupunki
Sivistyspalvelut

Käyntiosoite
Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Varhaiskasvatusjohtaja
Anna Karlsson
02 778 7850

sähköposti:
etunimi.sukunimi@salo.fi