Hyppää sisältöön
Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta säätelee varhaiskasvatuslaki ja esioppilaiden kohdalla myös perusopetuslaki. Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen lähtökohtana on kasvatusyhteistyö, jossa yhdessä vanhempien kanssa luodaan hyvä pohja lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjautuva Salon varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) linjaa toiminnan sisällölliset tavoitteet. Salon varhaiskasvatuksen vision mukaisesti annamme mahdollisuuden onnelliseen lapsuuteen ja lämpimiin ihmissuhteisiin, oppimisen iloon sekä kestäviin elämän eväisiin.

Salon varhaiskasvatussuunnitelma 2019 (pdf) (2,07 Mt)

Palautteen antaminen

Varhaiskasvatuslain 54§ mukaan varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.
Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Varhaiskasvatuslaki kokonaisuudessaan: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa asiakkaita varhaiskasvatuslakiin ja palautteen antamiseen liittyvissä asioissa.
Sosiaaliasiamies esite ja yhteystiedot (pdf) (119,31 Kt)

Salon kaupunki
Sivistyspalvelut

Käyntiosoite
Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Varhaiskasvatusjohtaja
Anna Karlsson
02 778 7850

sähköposti:
etunimi.sukunimi@salo.fi