Hyppää sisältöön

Vaskion koulu

Vaskion koulu on pieni maalaiskoulu Pohjois-Halikon alueella Salossa. Vaskion koulun päärakennus on vuodelta 1939 ja sitä on laajennettu 1965. Koko rakennus peruskorjattiin 2008, jolloin entiset Kuttilan ja Mäen koulut yhdistettiin samaan pihapiiriin Vaskion kouluksi ja pihapiiriin rakennettiin koulun uudisosa. Koulun päärakennus tunnetaan Sahana ja uusi osa nimettiin Myllyksi. Mylly-rakennuksen kalustus uudistettiin oppimisympäristöksi, jossa on mahdollista tilojen muuttaminen opetuksen ja tarpeiden mukaan. Vaskion koulun vehreä lähiympäristö ja luontopolku mahdollistavat hyvin myös toiminnallisen oppimisen ulkona.

Vaskion koulussa on päivittäin paikalla neljä luokanopettajaa ja koulunkäynninohjaaja sekä keittäjä/siistijä ja kiinteistönhoitaja. Kolmena päivänä viikossa koululla työskentelee laaja-alainen erityisopettaja. Myös oppilashuoltohenkilöstö on Vaskion koulun oppilaiden tukena viikoittain. Oppilaita koulussa lukuvuonna 2020 – 2021 on noin 60. Vaskion koululla toimii aktiivinen koti-koulu –toimikunta yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa. Vaskion kylällä järjestetään nuorisotoimintaa Waskio-seuran, seurakunnan ja Vaskion koulun yhteistyönä.

Opiskelemme pääosin kotiluokissa, mutta myös erilaisissa opetusryhmissä. Lukuvuoden aikana Vaskion koulussa toimitaan luokkarajat ylittävissä oppivissa yhteisöissä, joissa opetusta toteutetaan samanaikaisopetuksena. Koulussamme järjestetään kuukausittain yhteisiä toimintapäiviä, joissa eri ikäiset koululaiset oppivat yhdessä. Vaskion koululla on kummitoimintaa, jossa 1.-3. luokkalaisella oppilaalla on kouluarjessa vanhempi kummioppilas koulunkäyntinsä tukena. Liikuntamahdollisuudet ovat Vaskion koulun ympäristössä erinomaiset ja koulumme toteuttaakin Liikkuva koulu –periaatteita omassa toiminnassaan. Digiopetusta annamme kaikilla luokka-asteilla ja koulullamme on hyvät välineet opetuksen toteuttamiseksi.

Koulun toiminnassa on keskeistä oppilaiden mielenkiinnon kohteista lähtevä ilmiöoppiminen ja oppilaiden osallisuuden huomioon ottaminen. Vaskion koulun oppilaskunta toimii aktiivisena yhdessä henkilökunnan ja koti-koulu-toimikunnan kanssa sekä osana yhteisöllistä oppilashuoltotyöryhmää. Kaiken toimintamme lähtökohtana on lasten hyvinvointi turvallisessa kouluympäristössä.