Hyppää sisältöön
Varhaiskasvatus ja koulutus

Lapsi varhaiskasvatuksessa

Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat valita lasten hoidon järjestämisen seuraavien vaihtoehtojen välillä:

  • Lapset hoidetaan kotona. Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, voi perhe saada kotihoidon tukea.
  • Kunnan järjestämä varhaiskasvatus päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.
  • Hoidon järjestäminen yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä (yksityinen varhaiskasvatus tai palkattu lastenhoitaja kotona).

Salo sai jatkoa viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa ajalle 1.8.2020-31.7.2021.
Kokeilu koskee vuonna 2015 syntyneitä lapsia.

Varhaiskasvatus päiväkodissa

Päiväkodeissa lapset toimivat ryhmissä, joiden koot vaihtelevat iän mukaan. Päiväkotien aukioloaika on 6.30-17.00. Osa päiväkodeista tarjoaa myös vuorohoitoa. Salon keskustassa on yksi ympärivuorokautinen päiväkoti.

Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta järjestetään Ollikkalan koulun yhteydessä, osoitteessa Hämeenojankatu 9. Ruotsinkielinen ryhmä toimii Tupuri-Anjalan varhaiskasvatusyksikön alaisuudessa.

Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

Perhepäivähoito on yksi varhaiskasvatuksen muodoista, joka tarjoaa hoitoa ja kasvatusta pienille lapsille. Perhepäivähoidossa lapsella on mahdollisuus kasvuun ja oppimiseen pienessä ryhmässä, kodinomaisessa ympäristössä. Leikin kautta opitaan yhteistyötä ja arjen taitoja oman tutun hoitajan ohjauksessa. Perhepäivähoitajan työaika muodostuu lasten hoitoaikojen perusteella. Varhaiskasvatusajasta sovitaan ennen hoidon alkamista. Hoitajan työaikaa tasaavina arkivapaapäivinä varahoito järjestetään lapselle nimetyssä päiväkotiryhmässä.

Tervetuloa perhepäivähoitoon (pdf) (378,61 Kt)

Yksityinen varhaiskasvatus

Vanhempi voi valita lapselleen yksityistä varhaiskasvatusta ja saada siihen Kelan yksityisen hoidon tukea ja kunnallista yksityisen hoidon tukea.

Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta.

Myös paikalliset Mannerheimin lastensuojeluyhdistykset ja Salon seurakunta järjestävät toimintaa lapsille ja lapsiperheille.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo ja ohjaa kaikissa kunnallisiin ja yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin liittyvissä asioissa.

Tutustuminen on tärkeää

Lapsesi elämässä on tapahtumassa suuri muutos hänen siirtyessä kodista uuden lapsiryhmän jäseneksi. Voit auttaa lastasi tässä muutoksessa viettämällä aikaa hänen kanssaan uudessa hoitopaikassa useampana päivänä; leikkien, ulkoillen, ruokaillen ja osallistumalla toimintaan. Oma vanhemman läsnäolo auttaa lasta turvallisin mielin tutustumaan hänelle uuteen maailmaan ja uusiin ihmisiin.

On erittäin tärkeää, että järjestät aikaa ennen varhaiskasvatuksen alkamista aikuisten kesken pidettävään palaveriin. Palaverissa sinulla on mahdollisuus kertoa lapsestasi, hänen tavoistaan ja tottumuksistaan. Me puolestamme kerromme varhaiskasvatukseen liittyviä asioita ja esittelemme toimintaamme.

Saatuasi päätöksen varhaiskasvatuspaikasta, ota yhteyttä yksikköön sopiaksesi hoitopaikkaan tutustumisesta.

Yhteistyö

Tärkeimmät rakennusmateriaalit ovat kuuleminen, kunnioitus, luottamus sekä vuoropuhelu. Yhteistyö lasten vanhempien ja henkilökunnan välillä on kaiken hoito- ja kasvatustyön perusta.

Vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita asiantuntijoita. Varhaiskasvatuksen työntekijöillä on pedagogiikkaan ja ryhmään liittyvä ammattitaito. Arvostamalla toinen toistensa asiantuntemusta koti ja varhaiskasvatus tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Kasvatusyhteistyö on osapuolten tasavertaista yhteistyötä. Myönteinen asenne ja yhteneväiset toimintatavat tuovat turvallisuutta lapsen elämään. Ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla, yhteisestä kasvatusvastuusta huolimatta.

Päivittäisten juttutuokioiden lisäksi teemme yhdessä lapsellesi henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (lapsen vasu). Myös kotivierailuja teemme mielellämme, mikäli perhe haluaa.