Hyppää sisältöön

Lapsi varhaiskasvatuksessa

Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat valita lasten hoidon järjestämisen seuraavien vaihtoehtojen välillä:

  • Lapset hoidetaan kotona. Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, voi perhe saada kotihoidon tukea.
  • Kunnan järjestämä varhaiskasvatus päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.
  • Hoidon järjestäminen yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä (yksityinen varhaiskasvatus tai palkattu lastenhoitaja kotona).

Varhaiskasvatus päiväkodissa

Päiväkodeissa lapset toimivat ryhmissä, joiden koot vaihtelevat iän mukaan. Päiväkotien aukioloaika on 6.30-17.00. Osa päiväkodeista tarjoaa myös vuorohoitoa. Salon keskustassa on yksi ympärivuorokautinen päiväkoti.

Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta järjestetään Ollikkalan koulun yhteydessä, osoitteessa Hämeenojankatu 9. Ruotsinkielinen ryhmä toimii Tupuri-Anjalan varhaiskasvatusyksikön alaisuudessa.

Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

Perhepäivähoito on yksi varhaiskasvatuksen muodoista, joka tarjoaa hoitoa ja kasvatusta pienille lapsille. Perhepäivähoidossa lapsella on mahdollisuus kasvuun ja oppimiseen pienessä ryhmässä, kodinomaisessa ympäristössä. Leikin kautta opitaan yhteistyötä ja arjen taitoja oman tutun hoitajan ohjauksessa. Perhepäivähoitajan työaika muodostuu lasten hoitoaikojen perusteella. Varhaiskasvatusajasta sovitaan ennen hoidon alkamista. Hoitajan työaikaa tasaavina arkivapaapäivinä varahoito järjestetään lapselle nimetyssä päiväkotiryhmässä.

Tervetuloa perhepäivähoitoon (pdf) (378,61 Kt)

Yksityinen varhaiskasvatus

Vanhempi voi valita lapselleen yksityistä varhaiskasvatusta ja saada siihen Kelan yksityisen hoidon tukea ja kunnallista yksityisen hoidon tukea.

Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta.

Myös paikalliset Mannerheimin lastensuojeluyhdistykset ja Salon seurakunta järjestävät toimintaa lapsille ja lapsiperheille.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo ja ohjaa kaikissa kunnallisiin ja yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin liittyvissä asioissa.