Hyppää sisältöön

Vakuutukset

Kaupungilla on ryhmätapaturmavakuutus, joka on voimassa peruskoulun työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, kunnan järjestämässä päivähoidossa, kunnan järjestämässä kerhotoiminnassa, kunnan järjestämillä leireillä ja retkillä, edellä mainittuihin liittyvillä välittömillä matkoilla sekä kunnan järjestämissä tilaisuuksissa.

Koulumatkalla sattuneet tapaturmat, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena, kuuluvat liikennevakuutuksen korvattaviksi. Tällöin on huomattava tapahtumapaikalla ottaa ylös kuljettajan nimi sekä auton/mopon rekisterinumero ja kutsuttava tilanteen vaatiessa paikalle poliisi. Tapaturman kustannukset korvataan tällöin vahingon aiheuttaneen kuljettajan liikennevakuutuksesta, eivätkä tapaturmasta aiheutuvat kustannukset ole kaupungin vakuutuksesta korvattavia.

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa

Ilmoita koulutapaturmasta heti opettajalle tai koulun terveydenhoitajalle. Myös koulumatkoilla sattuneet tapaturmat tulee ilmoittaa kouluun. Koulu tekee tapaturmasta ilmoituksen vakuutusyhtiölle.

Hoidosta aiheutuneista kustannuksista haetaan jälkikäteen korvauksia vakuutusyhtiöltä. Korvaushakemuksen voi toimittaa koululle.

Vakuutus korvaa vain julkisen sektorin hoitopalvelujen taksojen mukaiset kustannukset, käytä siis julkisen terveydenhuollon palveluja.