Hyppää sisältöön

Lapsi esiopetuksessa

Esiopetuksesta kouluun – nivelvaiheen yhteistyö

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma, jonka avulla lapsen taitojen kehittymistä havainnoidaan, seurataan ja arvioidaan. Mikäli lapsi tarvitsee kasvun ja oppimisen tukea, se suunnitellaan yhdessä vanhempien ja lasta kuntouttavien tahojen kanssa. Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Tiedonsiirto on yksi tärkeä yhteistyömuoto ja sen tavoitteena on turvata lapselle eheä ja yhtenäinen oppimispolku. Tuen tarpeessa olevien lasten vanhempien kanssa pidetään siirtopalaveri, johon osallistuu edustaja varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta.

Kouluun tutustuminen toteutetaan viikon 20 tiistaina. Vanhempainilta järjestetään pääsääntöisesti samana päivänä, koulu tiedottaa käytännön järjestelyistä.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Lukuvuoden aikana järjestetään päivittäin neljä tuntia maksutonta esiopetusta. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen (4t/pv) lisäksi varhaiskasvatusta, määräytyy varhaiskasvatuksesta perittävä maksu etukäteen varattujen sekä toteutuneen tuntimäärän mukaan.

Syys-, joulu- ja talviloman aikana esiopetuksessa oleva lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa tarvitsemansa ajan varhaiskasvatusmaksun muuttumatta.

Päiväkodit ovat avoinna yleensä 6.30 – 17.00. Kaikki päiväkodit joustavat aukioloajoissa työstä tai päätoimisesta opiskelusta johtuvista syistä 6.00 – 18.00. Osa päiväkodeista on vuorohoitoyksiköitä, joissa on vieläkin laajempi aukiolo.

Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittu paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma, jonka opetuslautakunta on hyväksynyt 15.3.2016 § 23.

Salon esiopetussuunnitelma 2019 päivitys 17.6.2022 (pdf) (3,71 Mt)

Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma (pdf) (713,84 Kt)

Esi- ja perusopetuksen YTE-käsikirja (pdf) (67,43 Kt)

Opetushallitus: Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014