Hyppää sisältöön
Varhaiskasvatus ja koulutus

Lapsi esiopetuksessa

Esiopetuksesta kouluun – nivelvaiheen yhteistyö

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma, jonka avulla lapsen taitojen kehittymistä havainnoidaan, seurataan ja arvioidaan. Mikäli lapsi tarvitsee kasvun ja oppimisen tukea, se suunnitellaan yhdessä vanhempien ja lasta kuntouttavien tahojen kanssa. Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Tiedonsiirto on yksi tärkeä yhteistyömuoto ja sen tavoitteena on turvata lapselle eheä ja yhtenäinen oppimispolku.

Esiopetusvuoden keväällä esiopettaja ja huoltajat täyttävät yhdessä tiedonsiirtolomakkeen, johon on kirjattu lapsen oppimisen kannalta olennainen tieto. Vanhempien allekirjoittama lomake toimitetaan lapsen tulevaan kouluun. Tuen tarpeessa olevien lasten vanhempien kanssa pidetään siirtopalaveri, johon osallistuu edustaja varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta.

Toukokuussa, viikolla 20 tiistaina, on jokaisella esioppilaalla mahdollisuus tutustua tulevaan kouluunsa. Samana iltana järjestetään koululla vanhempainilta.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Lapsella on mahdollisuus osallistua esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä tiedotetaan täydentävään varhaiskasvatukseen hakemisesta.

Lukuvuoden aikana järjestetään päivittäin neljä tuntia maksutonta esiopetusta. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen (4t/pv) lisäksi varhaiskasvatusta, määräytyy varhaiskasvatuksesta perittävä maksu etukäteen varattujen sekä toteutuneen tuntimäärän mukaan.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (tunnit / kk sisältävät maksuttoman esiopetuksen 80 h / kk):
enintään 160 h / kalenterikuukausi (maksu 60%)
vähintään 161 h / kalenterikuukausi (maksu 80%)

Syys-, joulu- ja talviloman aikana esiopetuksessa oleva lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa tarvitsemansa ajan varhaiskasvatusmaksun muuttumatta.

Täydentävän varhaiskasvatuksen hakemus (päivähoitohakemus ja hoitopaikan vaihtaminen)

Päiväkodit ovat avoinna yleensä 6.30 – 17.00. Kaikki päiväkodit joustavat aukioloajoissa työstä tai päätoimisesta opiskelusta johtuvista syistä 6.00 – 18.00. Osa päiväkodeista on vuorohoitoyksiköitä, joissa on vieläkin laajempi aukiolo.

Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittu paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma, jonka opetuslautakunta on hyväksynyt 15.3.2016 § 23.

Salon esiopetussuunnitelma 2019 (pdf) (3,77 Mt)

Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma (pdf) (713,84 Kt)

Esi- ja perusopetuksen YTE-käsikirja (pdf) (67,43 Kt)

Opetushallitus: Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021

Syyslukukausi 11.8.-18.12.2020
– syysloma vko 42

Kevätlukukausi 11.01. – 28.05.2021
– talviloma vko 8
– Helatorstai 13.5.2021 vapaa
– pe 14.05.2021 ei järjestetä esiopetusta

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021-2022

Syyslukukausi

  • alkaa 12.8.2021
  • syysloma vko 42 (18.-22.10.2021)
  • itsenäisyyspäivä 6.12.2021
  • päättyy 17.12.2021

Kevätlukukausi

  • alkaa 3.1.2022
  • talviloma vko 8 (21. – 25.2.2022)
  • pääsiäisloma 15. – 22.4.2022
  • päättyy 25.5.2022