Hyppää sisältöön

Mustamäen koulu

Mustamäen koulu sijaitsee Salossa, Halikon Asemanseudulla, noin 6 km etäisyydellä kaupungin keskustasta. Koulurakennus on rakennettu 1951 ja saneerattu sekä laajennettu 2002. Koulussa opiskelee n. 180 oppilasta. Koulu on osin kaksisarjainen ja koulussa toimii yksi pienryhmä. Yleisopetus ja erityisopetus toimivat sujuvasti yhteistyössä.

Koululla toimii iltapäiväkerho kaikkina koulupäivinä klo 16.30 asti.

Koulussa luodaan ilmapiiriä, jossa korostuu oppimisen ilo yhdessä tehden ja oppien. Hyvinvointi ja turvallinen kouluarki ovat perusta hyvälle oppimiselle. Koulun oppimiskäsitys pohjaa opetussuunnitelman mukaisesti laaja-alaiseen oppimiskäsitykseen, missä oppilas on keskiössä aktiivisena ja vastuuntuntoisena toimijana. Opiskelussa korostuu oppimaan oppiminen ja ajattelun taito vuorovaikutuksessa muiden kanssa, missä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä arvoja.

Oppimisympäristöinä koulun luokkatilat, liikuntasali, käsityötilat ja musiikkiluokka antavat hyvät puitteet opetussuunnitelman mukaiselle oppimiselle. Mustamäen koulun lähiympäristö muodostuu isosta piha-alueesta, jääkiekkokaukalosta, lähellä olevasta urheilukentästä, tekonurmikentästä, pururadasta sekä metsämaastosta. Näitä hyödynnämme liikuntatunneilla, retkillä sekä erilaisissa tapahtumissa. Koulun sijainti metsäisellä Halikon asemanseudulla antaa luontaisen mahdollisuuden luonnon tutkimiseen ja liikkumiseen.

Oppilaita osallistetaan koulun toimintaan ja vaikuttamiseen säännöllisellä oppilaskunnan, välkkärioppilaiden sekä kestävän kehityksen -tiimin toiminnalla.

Kummioppilastoiminta, Liikkuva koulu sekä KiVa-koulu ovat myös osa säännöllistä kouluarkeamme. Metsärinteen päiväkodin ja 1.-2. luokkien välillä toimivat ystävyysryhmät kuukausittain. Koulu on mukana OPH:n Majakka-kehittäjäkoulu toiminnassa.

Koululla toimii aktiivinen koti ja koulu -toimikunta, joka järjestää monenlaista toimintaa koululle; pihatapahtumia, discoja, myyntitempauksia sekä mahdollistaa mm. perinteiset kevätretket.

Mustamäen koulu – turvallinen ja terveellinen – meidän kaikkien koulu!