Hyppää sisältöön

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että Kela maksaa perheelle yksityisen hoidon tukea.

Kelan yksityisen hoidon tuki

Kelan maksamalla lasten yksityisen hoidon tuella tarkoitetaan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi maksettavaa tukea. Tuen saamisen edellytyksenä on lapsen yksityinen hoito kunnallisen varhaiskasvatuksen asemesta. Varhaiskasvatuksen tuottaja voi olla joko varhaiskasvatustoimintaa harjoittava yksityinen henkilö tai yhteisö, joka on tehnyt lain mukaisen ilmoituksen toiminnastaan tai yksityinen henkilö, jonka kanssa vanhemmat ovat tehneet vähintään kuukauden kestävän työsopimuksen. Yksityisen hoidon tukea maksetaan perheen jokaisesta tukeen oikeutetusta alle kouluikäisestä lapsesta ja se koostuu tasamääräisestä hoitorahasta ja perheen koosta ja tuloista riippuvasta hoitolisästä.

Yksityisen hoidon tuki voi olla korkeintaan vanhemman ja palveluntuottajan sopiman hoidon korvauksen (hoitomaksun/palkan) suuruinen. Kunnallinen yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan hoidon tuottajalle. Se on veronalaista tuloa.

Kunnallinen yksityisen hoidon tuki maksetaan hakemiskuukauden alusta lukien. Kunnallista tukea maksetaan samalta ajalta kuin Kela maksaa yksityisen hoidon tukea. Perheellä ja hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus kuntalisän myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta. Liikaa maksettu tuki peritään perheeltä takaisin.

Tuen maksaminen perustuu Lakiin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996.

Tuen maksaminen päättyy, kun kunnallinen varhaiskasvatus alkaa tai oppivelvollisuus alkaa.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2020 alkaen (pdf) (69,64 Kt)