Hyppää sisältöön
Varhaiskasvatus ja koulutus

Painotettu opetus

Alakoulujen erikoisluokat

Salon perusopetuksessa on mahdollista opiskella 3. vuosiluokalta alkaen painotetusti erikoisluokalla. Vaihtoehtoina ovat englanninkielipainotteinen tai musiikkipainotteinen opetus.

Yläkoulujen erikoisluokat

Yläkouluissa on mahdollista opiskella kieli-, viestintä- ja tietotekniikka-, luonnontieteellis-matemaattisessa tai musiikkipainotteisessa opetuksessa.

  • Kieliluokalle Hermannin kouluun voi siirtyä joko Alhaisten koulun englantipainotteiselta luokalta tai erillisten pääsykokeiden kautta.
  • Uskelan koulun musiikkiluokan oppilaat jatkavat Moision koulun musiikkiluokille. Tarvittaessa musiikkiluokalle Moisioon järjestetään myös oma pääsykoe.
  • Muille erikoisluokille (Medialuokka Moisiossa ja LUMA-luokka Armfeltissa) haetaan pääsykokeiden kautta 6. luokan keväällä tammi-helmikuussa.