Hyppää sisältöön

Painotettu opetus

Alakoulujen erikoisluokat

Salon perusopetuksessa on mahdollista opiskella 3. vuosiluokalta alkaen painotetusti erikoisluokalla. Vaihtoehtoina ovat englanninkielipainotteinen tai musiikkipainotteinen opetus.

Yläkoulujen erikoisluokat

Yläkouluissa on mahdollista opiskella kieli-, viestintä- ja tietotekniikka-, luonnontieteellis-matemaattisessa tai musiikkipainotteisessa opetuksessa.

  • Kieliluokalle Hermannin kouluun haetaan erillisten pääsykokeiden kautta.
  • Uskelan koulun musiikkiluokan oppilaat jatkavat Moision koulun musiikkiluokille. Tarvittaessa musiikkiluokalle Moisioon järjestetään myös oma pääsykoe.
  • Muille erikoisluokille (Medialuokka Moisiossa ja LUMA-luokka Armfeltissa) haetaan pääsykokeiden kautta 6. luokan keväällä tammi-helmikuussa.