Hyppää sisältöön
Varhaiskasvatus ja koulutus

Sähköinen asiointi ja lomakkeet varhaiskasvatuksessa

Sähköiset palvelut

Sinulla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuksessa sähköisiä palveluja. Osa palveluista vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla ja ovat käytettävissä vain jo asiakkaana oleville perheille. Jos voit käyttää palveluja pankkitunnusten kautta, saat käyttöösi esitäytetyt lomakkeet. Tarjolla on myös palveluja, jotka ovat käytössä kaikille asiakkaille ilman tunnistautumista. Salon varhaiskasvatuksessa on käytössä myös Wilma (ohjeet tulossa).

Salon kaupungin varhaiskasvatuksessa valmistellaan TietoEdu –sovelluksen käytön laajentamista mm. viestinnän ja tiedottamisen välineeksi. TietoEdu tulee korvaamaan Wilman ja laajenee myös perhepäivähoidon asiakkaiden käyttöön viestinnän osalta. Pahoittelemme mahdollisia haasteita yhteydenpidossa toimintakauden alussa. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Väestörekisterikeskus tiedottaa / Befolkningsregistercentralen informerar:

Tunnistautuminen vahvasti Suomi.fi-tunnistuksen kautta ei enää onnistu 5.6.2019 jälkeen tietyillä vanhoilla laitteilla. Vanhoilla laitteilla tai selaimilla ei voi enää tunnistautua vahvasti, sillä niiden käytössä on tietoturvariskejä.

Käyttöjärjestelmät/selaimet, joiden käyttö Suomi.fi-tunnistuksessa estyy TLS 1.2:n siirtymisen myötä:
Android 2.3.7, Android 4.0.4, Android 4.1.1, Android 4.2.2, Android 4.3, IE 7 / Vista, IE 10 / Win Phone 8.0, IE 8-10 / Win 7, Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4, Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8, Java 7u25, Baidu Jan 2015, OpenSSL 0.9.8y

Laitteita tai käyttöjärjestelmiä, joita muutos koskee, on käytössä Suomessa vain vähän. Kyseisillä laitteita tai järjestelmiä käyttäviä tiedotetaan muutoksesta Suomi.fi-tunnistuksen käyttöliittymässä.
Lue lisää liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tiedotteesta: Vanhat päätelaitteet eivät tue vahvaa sähköistä tunnistamista vuodenvaihteen jälkeen

Lisätietoa sähköpostisosoitteesta:
tunnistus-kayttoonotot@vrk.fi

Väestörekisterikeskus

Tunnistautumista vaativat palvelut

Jos suomi.fi -tunnistautumisessa tapahtuu virhetilanne uudella Chrome-selaimella, on selaimen evästeet poistettava ennen kuin selaimella
pystyy kirjautumaan palveluun.

Tämä ei vaikuta muilla selaimilla kirjautumiseen.

Sähköiset palvelu- ja maksupäätökset

Hoitoajoista ilmoittaminen, ohje hoitoaikojen ilmoittamiseen (1,25 Mt)

Henkilöt, joilla on turvakielto eivät pysty käyttämään TietoEdua hoitoaikojen ilmoittamiseen.
Näiden henkilöiden kohdalta hoitoajat pitää ilmoittaa muuta kautta.

Hoito-aika ja Tieto Edu asiakkaille tiedoksi, että Tieto Edu -mobiilisovelluksesta julkaistaan uusi Android versio keskiviikkona 5.2.2020.
Uuden version myötä päättyy tuki Android 5.0. laitteille.
Jatkossa Android 5.0 laitteisiin ei voi enää ladata Tieto Edu mobiilisovellusta.
Jo ladattu sovellus ei lakkaa toimimasta, mutta sovellusta ei enää voi päivittää.

Tieto Edu mobiilisovelluksen asennusohje (pdf) (249,00 Kt)

Tieto Edu – Suomi.fi ja Nordea-pankin tunnuslukusovelluksen käyttö (pdf) (36,81 Kt)

Tieto Edu -palvelun säännölliset huoltokatkot tehdään vuonna 2020 seuraavasti:

vk 39 ke 23.9. klo 20.00 – 01.00
vk 44 ke 28.10. klo 20.00 – 01.00
vk 48 ke 25.11. klo 20.00 – 01.00
vk 51 ke 16.12. klo 20.00 – 01.00

Huoltokatkon aikana yhteys palveluihin voi hetkellisesti katketa.
Pahoittelemme mahdollisista häiriöistä aiheutuvaa haittaa.

Hoitopaikan vastaanottaminen

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen/leikkikoulupaikan irtisanominen

Korkeimpaan varhaiskasvatusmaksuun sitoutuminen

Yhteystietojen muuttaminen

Tulotietojen toimittaminen

Sähköiset lomakkeet

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen hakeminen pankkitunnuksilla, (vain jo asiakkaana oleville)

Varhaiskasvatuspaikan vaihtaminen

Varhaiskasvatuspaikan vaihtaminen pankkitunnuksilla, (vain jo asiakkaana oleville)

Leikkikouluun hakeminen

Leikkikouluhakemus (kerhohakemus)

Leikkikouluhakemus (kerhohakemus) pankkitunnuksilla, (vain jo asiakkaana oleville)

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen pankkitunnuksilla, (vain jo asiakkaana oleville)

Mikäli sähköisten palvelujen käyttö ei ole mahdollista, ota yhteyttä päiväkotiin/leikkikouluun.

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteli on kunnan myöntämä tuki kun perhe valitsee hoitopaikaksi yksityisen päiväkodin.

Palvelusetelihakemus

Esiopetuskuljetuksen anominen

Lukuvuoden 2020-2021 esikoulujen järjestämispaikat on päätetty opetuslautakunnassa. Päätökset lasten esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille 31.3.2020 mennessä. Esiopetuskuljetusta voi hakea sen jälkeen, kun päätös esiopetuspaikasta on tullut, kuitenkin viimeistään 19.4.2020 mennessä.

Esikoululaisella on lakisääteinen oikeus kaupungin kustantamaan kuljetukseen mikäli esikoulumatkan pituus kunnan osoittamaan esikouluun on yli 3 kilometriä. Kuljetus järjestetään esiopetuspäätöksessä mainittuun kunnalliseen esiopetusyksikköön.

Esiopetuspaikkapäätöksen saavuttua kuljetusta haetaan aina erikseen. Mikäli huoltajilla on Wilma-tunnukset tehdään hakemukset lukuvuodelle 2020-2021 19.4.2020 mennessä. Ohje kuljetuksen hakemiseen WIlmassa (tulossa). Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä Wilmassa, täytetään tulostettava hakemus. Hakemus toimitetaan osoitteeseen Salon kaupunki / Liikennepalvelut PL 77, Tehdaskatu 2, 24101 Salo.

Esiopetus- ja koulukuljetushakemus (word) (908,00 Kt)

Tarkemmat myöntämisperusteet määräytyvät voimassaolevien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

Huom! Kuljetusta järjestetään ainoastaan esiopetukseen. Jos esikoululainen on ennen tai jälkeen esiopetuksen päivähoidossa, ei kuljetusta järjestetä.

Tulostettavat lomakkeet

Maahanmuuttajalapsen ilmoittaminen esiopetukseen (jos lapsella ei vielä henkilötunnusta) (943,00 Kt)

Palveluntarvelomake 1.8.2020 alkaen kaikille yhteinen (word) (64,50 Kt)

Hoitopaikkatakuu (word) (33,04 Kt)

Tuloselvityslomake (word) (893,00 Kt)

Yrittäjän tuloselvityslomake (word) (57,66 Kt)

Anomus päivähoitomaksun alennuksesta (word) (901,50 Kt)

Kysely työnantajalle työntekijän vuorotyöstä (word) (130,54 Kt)

Päiväkotihuoneistojen käyttöanomukset

Ohjeet salinvaraajille (pdf) (33,59 Kt)

Koulujen ja päiväkotien tilojen vuokrausperusteet (opetuslautakunta 24.11.2009 § 186) (pdf) (17,98 Kt)

Teknisen lautakunnan päätös keittiötilojen vuokrausperusteista löytyy ravitsemispalveluiden sivulta.

Päiväkotihuoneistojen käyttöanomukset käsitellään anottavan tilan hallinnossa. Anomus lähetetään suoraan varhaiskasvatusyksikön esimiehelle.

Päiväkotihuoneiston käyttöanomus (word) (923,00 Kt)