Hyppää sisältöön

Esiopetuskuljetukset

Esiopetuskuljetuksen anominen

Esiopetus kuuluu perusopetuslain piiriin ja sen perusteella myös esiopetuskuljetukset (perusopetuslaki 32§) järjestetään ko. lain mukaisesti.

Lukuvuoden 2023-2024 esiopetuksen järjestämispaikat on päätetty opetuslautakunnassa. Päätökset lasten esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille 31.3.2024 mennessä.

Esioppilaalla on maksuttomaan kuljetusetuuteen, mikäli esikoulumatkan pituus kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan on yli 3 kilometriä (perusopetuslain perusteella 5 km). Jos matka on alle 3 km, mutta se on vaarallinen tai esioppilaalla on este koulumatkan suorittamiseen itsenäisesti, on hänellä myös oikeus maksuttomaan kuljetusetuuteen. Kuljetusta on aina haettava erikseen. Esiopetuskuljetusta voi hakea sen jälkeen, kun päätös esiopetuspaikasta on tullut, kuitenkin viimeistään 15.5.2024 mennessä.

Esiopetuspäätöksen saavuttua kuljetusta haetaan aina erikseen. Tarkemmat myöntämisperusteet määräytyvät voimassaolevien koulukuljetusperiaatteiden (400,51 Kt) mukaisesti.

Tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa maksuttoman kuljetusetuuden saamisesta, kuljetukseen hakemisesta ja niihin liittyvistä erityistapauksista myös esiopetuskuljetusten osalta löytyy perusopetuksen koulukuljetusten sivuilta seuraavasta linkistä.

Linkki perusopetuksen Koulukuljetus -sivulle

Kuljetusta haetaan aina erikseen esiopetuspaikkapäätöksen saavuttua. Kuljetus järjestetään esiopetuspäätöksessä mainittuun kunnalliseen esiopetusyksikköön. Ota yhteyttä tulevaan esiopetusyksikköön saadaksesi Wilma-tunnukset.

Hakemukset tehdään Wilmassa 15.5.2023 mennessä. Ohje kuljetuksen hakemiseen Wilman kautta alla. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä Wilmassa, täytetään tulostettava hakemus. Paperinen hakemus toimitetaan osoitteeseen Salon kaupunki / Liikennepalvelut PL 77, Tehdaskatu 2, 24101 Salo.

Ohje koulukuljetuksen hakemiseen Wilmassa (pdf) (273,59 Kt)

Tulostettava hakemus esiopetuskuljetukseen (pdf) (561,58 Kt)

Huom! Kuljetusta järjestetään ainoastaan esiopetukseen. Jos esikoululainen on ennen tai jälkeen esiopetuksen varhaiskasvatuksessa täydentävässä päivähoidossa, ei kuljetusta järjestetä. Kuljetusta voi kuitenkin hakea myös osittaiselle ajalle viikossa esimerkiksi aamuisin, jos täydentävää päivähoitoa ei ole aamuisin, mutta iltapäivisin on.

Kuljetuspäätökset ja kuljetustiedot

Kuljetuskoordinaattori tekee kuljetuspäätökset huhti-kesäkuun aikana ja ne toimitetaan huoltajille postin välityksellä. Heinäkuun alkupuoleen mennessä oppilaan kuljetustiedot on löydettävissä Wilmasta, kohdasta Lomakkeet -> Koulukuljetus. Tiedoista löytyvät liikennöitsijä, yhteystiedot, kuljetusmuoto/-muodot ym. Tieto syksyn taksikuljetuksessa olevista oppilaista lähetetään kunkin alueen sopimusliikennöitsijöille juhannuksen jälkeisellä viikolla. Liikennöitsijät tiedottavat huoltajia noutoajoista ja -paikoista elokuun alussa.

Huomioittehan, että heinäkuun alun jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään elokuun alkupuolella, joten kuljetusten ei voida taata alkavan heti kouluvuoden alusta. Tällöin vanhempien tulee varautua hoitamaan kuljetuksia, kunnes käytännön järjestelymuutokset saadaan sovitettua.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu

Kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun 8/2021 – 5/2024 osallistuville kuljetukset järjestetään kaupunkikehityslautakunnan 4.5.2021 § 107 tekemän päätöksen mukaisesti.

Lasten ensimmäisenä esiopetusvuotena koulumatkaetuus myönnetään huoltajille maksettavana saattoavustuksena. Saattoavustusta maksetaan Salon koulukuljetusperiaatteiden kohdan 2.4 mukaisesti. Toisena esiopetusvuotena kuljetus myönnetään samoin perustein kuin yksivuotisessa esiopetuksessa oleville kuljetusoppilaille. Kokeilussa mukana olevien oppilaiden huoltajille voidaan kuitenkin myöntää saattoavustus myös toisen esiopetusvuoden ajaksi, jos huoltajat sitä hakevat. Saattoavustusta haetaan ja maksetaan, kuten koulukuljetusperiaatteisiin on kirjattu.

Saattoavustusta tai kuljetusta voi saada vain kotoa esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin. Huoltajalle ei siis makseta matkasta, jolloin huoltaja ajaa esimerkiksi takaisin kotiin. Jos esioppilas on osittain täydentävässä varhaiskasvatuksessa, avustusta maksetaan vain siltä osin, kuin kyse on pelkästään esiopetusmatkasta. Jos oppilas siis osallistuu esiopetuksen ohella täydentävään varhaiskasvatukseen, ei kuljetusetuutta myönnetä.