Hyppää sisältöön

Esiopetuskuljetukset

Esiopetuskuljetuksen anominen

Lukuvuoden 2021-2022 esiopetuksen järjestämispaikat on päätetty opetuslautakunnassa. Päätökset lasten esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille 31.3.2021 mennessä.

Esioppilaalla on lakisääteinen oikeus kaupungin kustantamaan kuljetukseen, mikäli esikoulumatkan pituus kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan on yli 3 kilometriä. Esiopetuskuljetusta voi hakea sen jälkeen, kun päätös esiopetuspaikasta on tullut, kuitenkin viimeistään 4.5.2021 mennessä.

Kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun 8/2021 – 5/2024 osallistuville kuljetukset järjestetään kaupunkikehityslautakunnan 4.5.2021 § 107 tekemän päätöksen mukaisesti.

Lasten ensimmäisenä esiopetusvuotena koulumatkaetuus myönnetään huoltajille maksettavana saattoavustuksena. Saattoavustusta maksetaan Salon koulukuljetusperiaatteiden kohdan 2.4 mukaisesti. Toisena esiopetusvuotena kuljetus myönnetään samoin perustein kuin yksivuotisessa esiopetuksessa oleville kuljetusoppilaille. Kokeilussa mukana olevien oppilaiden huoltajille voidaan kuitenkin myöntää saattoavustus myös toisen esiopetusvuoden ajaksi, jos huoltajat sitä hakevat. Saattoavustusta haetaan ja maksetaan, kuten koulukuljetusperiaatteisiin on kirjattu.

Saattoavustusta tai kuljetusta voi saada vain kotoa esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin. Jos oppilas siis osallistuu esiopetuksen ohella täydentävään varhaiskasvatukseen, ei kuljetusetuutta myönnetä.

Esiopetuspäätöksen saavuttua kuljetusta haetaan aina erikseen. Tarkemmat myöntämisperusteet määräytyvät voimassaolevien koulukuljetusperiaatteiden (400,51 Kt) mukaisesti.

Kuljetusta haetaan aina erikseen esiopetuspaikkapäätöksen saavuttua. Kuljetus järjestetään esiopetuspäätöksessä mainittuun kunnalliseen esiopetusyksikköön. Ota yhteyttä tulevaan esiopetusyksikköön saadaksesi Wilma-tunnukset.

Hakemukset tehdään Wilmassa 30.4.2021 mennessä, 2-vuotisen esiopetuksen osalta 30.5.2021 mennessä. Ohje kuljetuksen hakemiseen Wilmassa alla. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä Wilmassa, täytetään tulostettava hakemus. Paperinen hakemus toimitetaan osoitteeseen Salon kaupunki / Liikennepalvelut PL 77, Tehdaskatu 2, 24101 Salo.

Ohje koulukuljetuksen hakemiseen Wilmassa (pdf) (273,59 Kt)

Tulostettava hakemus esiopetuskuljetukseen (pdf) (561,58 Kt)

Huom! Kuljetusta järjestetään ainoastaan esiopetukseen. Jos esikoululainen on ennen tai jälkeen esiopetuksen varhaiskasvatuksessa täydentävässä päivähoidossa, ei kuljetusta järjestetä. Kuljetusta voi hakea myös osittaiselle ajalle viikossa esimerkiksi aamuisin, jos täydentävää päivähoitoa ei ole aamuisin, mutta iltapäivisin on.