Hyppää sisältöön

Lapsi kotona

Hoitovapaan ajalta vanhemmat voivat saada Kelasta kotihoidon tukea. Kotihoidon tukea haetaan Kelasta sähköisellä lomakkeella.

Kelan kotihoidon tuki
Kelan sähköinen lomake kotihoidon tuen hakemiseen

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa toinen vanhemmista tai muu hoitaja, kuten sukulainen. Tuensaajan on ilmoitettava Kelaan välittömästi, jos lapsen hoitojärjestelyt tai perheen tulot muuttuvat, jotta tuki voidaan maksaa oikein perustein.

Kotona hoidettava lapsi voi osallistua avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan.

Salon avoin varhaiskasvatus

Myös paikalliset Mannerheimin lastensuojeluyhdistykset ja Salon seurakunta järjestävät toimintaa lapsille ja lapsiperheille.