Hyppää sisältöön

Palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palveluseteli maksetaan varhaiskasvatusoikeuden piirissä oleville lapsille. Palveluseteli on kunnan myöntämä tuki kun perhe valitsee varhaiskasvatuspaikaksi yksityisen päiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin. Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut ja leikkikoulutoiminnan.

Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisessä päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa, jonka kunta on hyväksynyt palvelusetelituottajaksi.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvot ja omavastuuosuuden laskeminen

Yksityisessä päiväkotihoidossa lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen/hoitoajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Huoltajien maksama omavastuuosuus on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eli 1.8.2022 alkaen 0–295 euroa/kk + mahdollinen yksikön perimä lisämaksu.

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta Salon kaupungin sähköisellä hakemuksella. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymistä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

Palvelusetelin myöntämiseksi ja arvon määrittämiseksi hakemuksen liitteenä tulee olla tuloselvityslomake ja tulotiedot, yrittäjiltä lisäksi yrittäjälomake. Mikäli perhe ilmoittaa kirjallisesti suostuvansa pienimpään palvelusetelin arvoon, ei tulotietoja tarvitse toimittaa.

 1. Perhe hakee kaupungilta palveluseteliä
  – Palvelusetelihakemus täytetään sähköisesti, hakemus löytyy varhaiskasvatuksen internetsivuilta.
  – Palveluseteliä on haettava ennen varhaiskasvatuksen alkamista.
  – Palveluseteliä haetaan lapsikohtaisesti.
  – Tulotositteet (mikäli ei ole antanut suostumusta korkeimpaan maksuun) tulee toimittaa Salon kaupungin Sivistyspalveluihin varhaiskasvatuksen toimistosihteerille osoitteeseen Tehdaskatu 2, 24100 Salo.
 2. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus tekee palvelusetelipäätöksen. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään varhaiskasvatukseen. Päätös varhaiskasvatuksen järjestämisestä palvelusetelillä tehdään siihen asti, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Palvelusetelipäätös lähetetään huoltajalle. Palveluseteli tulee ottaa käyttöön (4) kuukauden kuluessa sen myöntämisestä.Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. Palvelusetelillä ostettavat palvelut ovat asiakkaalle arvonlisäverottomia. Palvelusetelillä maksettu palvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen.
 3. Perhe hakee varhaiskasvatuspaikkaa palvelusetelipäiväkodista. Paikan saatuaan perhe tekee kirjallisen palvelusopimuksen palvelusetelipäiväkodin kanssa lapsen hoitamisesta. Palveluntuottaja toimittaa huoltajien ja palveluntuottajan tekemän sopimuksen liitteen palvelusetelistä päättävälle viranomaiselle.
 4. Palvelusetelin voimassaolon päättyminen: palvelusetelin voimassaolo päättyy, kun perheen ja palveluntuottajan välinen palvelusopimus sanotaan irti kirjallisesti, viimeistään kuitenkin lapsen aloitettua perusopetuksen. Perheellä ja tuottajalla on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti palvelusetelistä päättäneelle viranomaiselle hoitosuhteen päättymisestä palvelusopimuksen liitteellä.

Salon kaupungilla on oikeus päättää palvelusetelin voimassaolo, mikäli lapsen etu tai muu erityinen syy sitä vaatii.

Palvelusetelihakemus

Palvelusetelituottajalle

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoidossa 1.8.2022 alkaen (pdf) (398,49 Kt)

Sääntökirjan erityinen osa voimassa 1.8.2022 alkaen (pdf) (162,74 Kt)

Hakemus päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi (word) (133,96 Kt)