Hyppää sisältöön

Pajulan koulu

Pajulan koulu on alakoulu, jossa annetaan opetusta 1. – 6. luokan oppilaille. Koulussa opiskelee tällä hetkellä noin 140 oppilasta. Kouluun kuuluu viisi erillistä rakennusta ja iltapäiväkerho toimii koulun kanssa samassa pihapiirissä.

Pajulan koulun alueen oppimisympäristöä on viime vuosina kehitetty voimakkaasti ja määrätietoisesti liittyen OPH:n Majakka-koulutoimintaan. Piha-alueella on koulun oma hyötypuutarha, kasvihuone, opetuslampi, terassit, joissa voidaan työskennellä oppituntien aikana, liikuntaa aktivoivia välineitä, urheilukentän katsomo, kirjaston monimuotoisen käytön mahdollistava järjestely ja Pajulan Paratiisi – väestösuojatila, joka toimii mm. hiljentymistilana, elokuvateatterina, lukutilana ja pienryhmätoiminnassa.

Koulun toimintakulttuurin ytimenä on luontaisesti oppiva yhteisö. Pyrimme myös erilaisin toimin, sopimuksin ja säännöillä tukemaan kaikkien hyvinvointia sekä turvallista arkea. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa opettajan ja oppilaan sekä oppilaiden välisessä toiminnassa ja tähän vaikutetaan mm. erilaisilla työtavoilla. Tätä toimintaa tukee myös kummiluokkatoiminta. Pienimmille oppilaille on valittu isompien oppilaiden joukosta kummioppilaat, jotka tekevät ja oppivat yhdessä.

Osallisuus ja demokraattinen toiminta ovat luontainen osa koulunkäyntiä ja omalla tavallaan se konkretisoituu oppilaskunnan hallituksen toiminnassa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, vastuu ympäristöstä sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat kiinteä osa koulun toimintakulttuuria. Koulumme oppimiskäsitys pohjaa opetussuunnitelmaan: oppimaan oppiminen, luovan ajattelun kehittäminen, kansainvälisyyden lisääminen, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen sekä yhteistyö ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Pajulan koulussa oppimaan oppimista voidaan toteuttaa myös erinomaisen sijainnin (luonnon keskellä, lähellä keskustaa ja monia toimialueita) sekä mm. koulun oman puutarhan, kasvihuoneen ja opetuslammen avulla. Koulun yläpihalle rakennettiin vanhempien kanssa yhteistoimin kaksi terassia, joihin pääsee suoraan luokasta. Näitä terasseja voidaan hyödyntää oppimisympäristöinä, mutta myös välituntitiloina.

Koulu on muiden salolaiskoulujen tapaan Liikkuva koulu ja meillä on oppilaita välituntiliikuttajina. Valmistamme oppilaslähtöisesti lisää liikuntaa aktivoivia laitteita ja kohteita koulun alueelle. Välkkärit lainaavat välituntisin liikuntavälineitä Välkkäkioskista. Koulun alueen lähimetsässä on ns. Pitkis ja Pätkis -lenkit, joita oppilaat voivat kiertää mm. välituntisin. Koulun pihalla on urheilukenttä, jossa oppilaat liikkuvat välituntisin ja tietysti liikuntatuntien aikana. Kentän rinteeseen vanhempien kanssa yhdessä rakennettu katsomo palvelee myös esimerkiksi koulun juhlien ja vaikka urheilukisojen katsomona.

Koulu sijaitsee erinomaisella etäisyydellä Paukkulan urheilukenttään nähden ja käytämmekin aluetta tehokkaasti paitsi liikuntatuntien aikana myös erilaisissa liikuntatapahtumissa kaikkina vuodenaikoina. Myös Isohärjänmäen alueen pururata ja metsä ovat koulun käytössä mm. suunnistustunneilla, geokätköjä etsittäessä ja talvella hiihtoon ja retkeilyyn liittyen. Astrum-keskus runsaine liikuntapalveluineen on lähellä ja käymme siellä mm. keilaamassa.