Hyppää sisältöön

Alhaisten koulu

Alhaisten koulu on perusopetuksen 1.-6. vuosiluokkien koulu, joka sijaitsee erinomaisella paikalla Salon keskustan ja urheilupuiston läheisyydessä. Tällä hetkellä koulussamme opiskelee noin 280 oppilasta kahdessatoista perusopetuksen ryhmässä ja kahdessa erityisopetuksen pienryhmässä. Koulussamme toimii rehtorin lisäksi kaksitoista luokanopettajaa, englannin kielen lehtori ja kolme erityisopettajaa. Koulunkäynninohjaajia koulussamme on viisi.

Koulumme vahvuus on oppilaiden osallistaminen ja kielipainotteisuus, joka näkyy mm. kolmannelta luokalta alkavana painotetun opetuksen luokkana ja valinnaisaineissamme. Koulussamme toimii myös Anisten päiväkodin esiopetusryhmä ja tarjoamme iltapäiväkerhotoimintaa klo 12-16.30 alkuopetuksen oppilaille. Teemme yhteistyötä myös alueen muiden oppilaitosten, mm. Hermannin yläkoulun ja Salon lukion, kanssa.

Alhaisten koulussa tavoitteenamme on luoda oppilaille turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö, missä oppilaita kasvatetaan vastuuseen ja aktiivisuuteen koulutyössä. Vuorovaikutustilanteissa oppilaita kasvatetaan hyväksymään erilaisuutta ja huomioimaan toisten tunteet. Oppilaan koulunkäyntiä tukevat parhaiten hyvät, luottavaiset suhteet kodin ja koulun välillä.