Hyppää sisältöön

Tupurin koulu

Tupurin koulu sijaitsee metsän reunassa Tupurinmäen rinteessä. Koulun lähiympäristössä on hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet. Tupurin koulun piha-alue uudistettiin kesällä 2019. Piha on yksi kaupungin lähiliikuntapaikoista. Erilaiset kiipeilytelineet, keinut, areena, koripallokenttä ja vaijerliuku mahdollistavat monipuoliset liikunnalliset puitteet välitunneille. Piha mahdollistaa myös ulkona opiskelun. Lisäksi koulun läheisyydessä ovat mm. frisbeegolf- ja Pumtrack-radat.

Tupurin koulu valmistui 1994, sen jatko-osa 1998 ja uudisosa 2004. Varsinaisten luokkatilojen lisäksi koululla ovat ajanmukaiset tekstiilityön ja teknisen työn tilat, kirjasto, musiikki- ja kuvaamataitoluokka, TVT-luokka sekä liikuntasali. Päiväkodin esiopetusryhmä sekä iltapäiväkerho sijaitsevat samassa pihapiirissä koulun kanssa.

Tupurin koulu antaa opetusta vuosiluokilla 1-6. Lukuvuonna 2020-2021 koulussamme on noin 360 oppilasta. Opetusryhmiä on 20, joista kolme on erityisopetuksen ryhmiä (1-2, 3-4, 5-6). Koulussamme työskentelee rehtorin lisäksi 17 luokanopettajaa, kolme erityisluokanopettajaa, kaksi erityisopettajaa, englannin kielen lehtori sekä 11 koulunkäynninohjaajaa.

Tupurin koulussa annetaan hyvää perusopetusta, jossa korostetaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Oppilaat otetaan mukaan koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetuksessa käytetään monipuolisesti toiminnallisia, oppilaita osallistavia työtapoja sekä tietotekniikkaa. Koulussamme aloitti viime syksynä ensimmäisen luokan yhteisopettajuusluokka. Myös ensi lukuvuoden ensimmäiset luokat aloittavat samalla periaatteella.

Koulussamme panostetaan turvalliseen, viihtyisään ja kannustavaan ilmapiiriin, jossa kiinnitetään huomiota ystävälliseen ja toiset huomioivaan käytökseen. Lisäksi painotamme hyviä vuorovaikutustaitoja. Jokaisella oppilaalla on oikeus edellytystensä mukaiseen opetukseen. Tähän päästään oikeanlaisilla oppilaan oppimisen ja kasvun tuella. Tupurin koulussa oppilailla on oikeus kasvaa ja työskennellä turvallisessa ja innostavassa oppimisympäristössä. Tällä tavalla mahdollistamme oppilaan persoonallisen kasvun sekä saavutamme perusopetukselle asetetut tavoitteet.