Hyppää sisältöön

Moision koulu

Moision koulu on perusasteen yläkoulu, joka antaa opetusta luokka-asteille 7 – 9. Koulussamme on 27 luokkaa. Lisäksi meillä on viisi tupaluokkaa opinnoissaan tukea tarvitseville oppilaille. Koulussa toimii myös kaksi painotetun opetuksen luokkaa: musiikkiluokka ja Media-luokka. Näille luokille oppilaat valikoituvat alkuvuodesta pidettävän soveltuvuuskokeen kautta.

Moision koulussa on kaikkiaan yli 550 oppilasta. Oppilaiden opetuksesta huolehtii n. 45 opettajaa. Koulunkäynninohjaajia meillä on viisi. Muista tehtävistä ja oppilaiden hyvinvoinnista koulussa huolehtivat koulusihteeri, terveydenhoitajat, kiinteistön huoltomies, laitoshuoltajat, ruokapalveluvastaavat ja –työntekijät. Moision koulun sijainti on erinomainen: koulu on rakennettu keskustan tuntumaan, rauhalliselle alueelle ja hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Koulun ympärillä on hoidettuja viheralueita ja rakennus sijaitsee aivan joen rannalla. Koulurakennuksen edessä on keinonurmi- ja hiekkakenttä.

Moision koulussa panostetaan hyvään perusopetukseen ja opiskelurutiinien luomiseen jatko-opintoja silmällä pitäen. Oppilaiden osallisuutta korostetaan: aktiivinen opiskeluote on sujuvan koulutyön perusta. Valitse itse tiesi, älä ajaudu!

Moisiossa kiinnitetään huomiota myös tapakasvatukseen. Tätä pyritään toteuttamaan osallistamalla oppilaita kouluyhteisön viihtyvyyden luomiseen yhteisöllisyyden, hyvien tapojen ja tasavertaisuuden kautta. Vastapainoksi näille vaatimuksille Moisiossa luotetaan oppilaiden omaan arviointikykyyn ja harkintaan. Koulussamme pyritään turvalliseen ja avoimeen ilmapiiriin, jossa kaikkien on helppo kohdata toisensa. Lähtökohtana on, että kaikki tulevat toimeen ja voivat työskennellä keskenään. Koulun fyysinen ja henkinen opiskeluympäristö on meidän kaikkien yhteinen asia!

Laadukas opetus ja opiskelu, hyvät tavat ja hyvä yhteistyö ovat Moision hengen perusta.