Hyppää sisältöön

Vuorohoito

Vuorohoitoa sijoittuu klo 18:00 – 06:00 välille. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Varhaiskasvatuksen järjestäjä pyytää vuorohoitoa haettaessa todistuksen vuorohoidon tarpeesta.

Kysely työ- tai opiskelupaikasta (pdf) (143,93 Kt)

Kaupunki järjestää vuorohoitoa mahdollistamaan vanhempien säännöllinen vuorotyö tai päätoiminen opiskelu. Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat huoltajat/ huoltaja ovat työvuorossa sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan. Jos vuorohoidon tarve loppuu, järjestetään lapselle varhaiskasvatuspaikka toisesta yksiköstä.

Laajennettua hoitoa ma-pe järjestetään Perniössä Lampolan päiväkodissa. Salon keskustassa laajennettua ja ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan Mesikämmenen päiväkodissa.

Yksiköiden aukioloajat

  • Mesikämmenen päiväkoti (keskusta)
    24 h / 7 pv
  • Lampolan päiväkoti (Perniön alue)
    ma-pe 5.30-22.00

Vuorohoitoa järjestetään vain ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella. Lapsen vuorohoitoaika muodostuu lapsen kanssa asuvien aikuisten yhteen sovitettujen työ/ opiskeluaikojen pohjalta. Hoitoajat ja vanhempien työajat on ilmoitettava kirjallisesti.

Vuorohoitoa ei tarjota joulun pyhinä 24.12. klo 14.30 – 25.12. klo 20.30 eikä juhannusaatosta klo 14.30 juhannusiltaan klo 20.30.

Ruokailu vuorohoidossa: Vuoropäiväkodeissa lapsille tarjotaan aamiainen, lounas, välipala, päivällinen (klo 18.00 jälkeen hoidossa oleville lapsille) sekä iltapala. Ruoka-ajat vaihtelevat yksiköittäin ja ryhmittäin.

Tutustuminen uuteen hoitopaikkaan on ensiarvoisen tärkeää lapselle, joten siihen kannattaa varata riittävästi aikaa.

Hoidon aloittamisvaiheessa järjestämme jokaiselle vanhemmalle tapaamisen, jossa henkilökunta käy vanhempien kanssa läpi vuorohoitoon liittyviä asioita. Samalla saamme tärkeää tietoa lapsesta ja hänen tottumuksistaan. Toivomme, että perheet kertovat meille odotuksistaan, toiveistaan ja mieltä askarruttavista asioista hoitosuhteen alkaessa. Tämän tapaamisen jälkeen perheen lapset/ lapsi aloittavat vanhemman kanssa tutustumisjakson uudessa hoitopaikassa.