Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja-alaista kunnan eri palveluissa tehtävää työtä. Työn tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa terveyseroja.

Työtä tehdään yhteistyössä mm. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja Salon eri yhdistysten kanssa.

Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja myös monessa muussa laissa kuntia ohjeistetaan ja velvoitetaan hyvinvointia edistävään työhön.

Salon kaupungin asukkaiden hyvinvointia edistäviin suunnitelmiin ja raportteihin voit tutustua sivulla Hyvinvointikertomus ja -suunnitelmat.

Alasivuilta löytyvät myös Kaupungin hyvinvointia edistävään toimintaan kuuluvat ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö sekä ikääntyneiden palvelut.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä

Hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa Salossa ohjaa sitä varten perustettu ohjausryhmä. Se vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjauksesta, kehittämisestä sekä seurannasta kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa.

Tutustu tarkemmin ohjausryhmän toimintaan ja kokoonpanoon sekä ohjausryhmän muistioihin.

Ajankohtaista

Lue uutta hyvinvointiaiheista blogiamme:

Hyvinvointiblogi