Hyppää sisältöön

Ikääntyneiden palvelut

Hyväkuntoiset, vireät ja omatoimisesti pärjäävät ikääntyneet asukkaat ovat kunnille voimavara ja tärkeä osa kuntien elinvoiman ylläpitämistä. Hyvinvointialueuudistuksessa kunnille jäi keskeinen rooli ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä vuonna 2019 Salossa hyväksyttiin Ikäystävällinen Salo 2021–2025 -ohjelma, joka toimii suunnitelmana ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisessa. Tutustu ohjelmaan Hyvinvointikertomus ja suunnitelmat -sivulla.

Tältä sivulta löydät seuraavat sisällöt:

Vanhusneuvosto

Salon kaupungissa toimii vanhusneuvosto, joka toimii salolaisten vanhusten edunvalvojana kunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusneuvosto tuo kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun ikääntyvien salolaisten näkökulman.

Vanhusneuvostoon kuuluu 10 jäsentä, jotka valitaan keskusliittoihin kuuluvista rekisteröidyistä eläkeläisjärjestöistä ja Veteraaniasian neuvottelukunnasta tasapuolisuus huomioiden.

Ikäkeskustoiminta – Ikäkeskus Majakka

Ikäkeskus Majakka sijaitsee Halikossa Koivulehdon alakerrassa.
Osoite: Hornintie 5, 24800 Halikko
Tilassa on käytössä induktiosilmukka.

Ikäkeskus Majakka tarjoaa ikäihmisille ja heidän omaisilleen toimintaa, tukea, neuvontaa ja yhdessäoloa. Ikäkeskuksen tehtävänä on salolaisten ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä kotona selviytymisen tukeminen monipuolisten toimintojen avulla.

Ikäkeskuksen toiminnanohjaajana on 1.8.2023 aloittanut Heli Kurlin

Yhteystiedot: Toiminnanohjaaja Heli Kurlin, heli.kurlin@salo.fi, puhelin 02 778 2030 tai 050 449 7830

Ole rohkeasti yhteydessä. Ideoin mielelläni yhdessä teidän kanssanne toimintoja, jotka tulevat Majakkaan tai muualle Salon alueelle.

Toiminta Majakassa

Toimintaa Majakassa järjestetään yhdessä vapaaehtoistoimijoiden ja yhdistysten kanssa.

Kuntosalivuoroja voivat toistaiseksi varata yhdistykset. Kaikkien varaustoiveiden osalta ole yhteydessä toiminnanohjaajaan.

Tilojen käyttö on yhdistyksille maksutonta.

Majakan ohjelmistoa 2024

Maanantaisin

 • klo 12–15 Parilliset maanantait 8.1. alkaen, Salon alueen Eläkeläiset, kevään viimeinen kokoontuminen 10.6.
 • klo 12–14 Parittomat maanantait Peliryhmä, kevään viimeinen kokoontuminen 20.5.
 • klo 17–19 Joka kuukauden toinen maanantai 8.1. alkaen, Halikon Karjalaiset, kevään viimeinen kokoontuminen 10.6.

Tiistaisin

 • klo 9.30–11 Keskivartalojumppa jatkokurssi, maksullinen, kevään viimeinen kokoontuminen 14.5.
 • klo 11.15–12.30 Keskivartalojumppa alkeiskurssi, maksullinen, kevään viimeinen kokoontuminen 14.5.. Keskivartalojumpan järjestäjä on yksityinen taho, lisätietoja puhelin 040 753 0974.
 • klo 13–15 Äijäkerho, joka toinen viikko, parittomat viikot 2.1. alkaen. Kaikki eläkeläismiehet olette tervetulleita mukaan keskusteluihin. Lisätietoja antaa Teuvo Pietilä, puhelin 0400 530 203.
 • klo 17–19 Halikon Äijät, joka kuukauden 1. tiistai, kaikille miehille avoin keskustelua ja seikkailua sisältävä kerho, tule mukaan. Kevään viimeinen kokoontuminen 7.5. Eläkeliiton Halikon yhdistys ry, yhteyshenkilö Ismo Sainio

Torstaisin

 • klo 9–10.30 Kaksi oikein, kaksi nurin -käsityöryhmä. Lisätietoja antaa Marjatta Saari, puhelin 040 563 4366, kevään viimeinen kokoontuminen 30.5.
 • klo 13–15 Valopikku runoryhmä, kevään viimeinen kokoontuminen 13.6.
 • Joka kuun 1. torstai klo 13–15 Tarinakerho, kaikille avoin ryhmä, Eläkeliitto Halikon yhdistys
 • Joka kuun 2. torstai klo 13–15 Kirjallisuus- ja runopiiri, kaikille avoin ryhmä, Eläkeliitto Halikon yhdistys
 • Joka kuun 3. torstai klo 13–15 Kuukausikerho, kaikille avoin ryhmä, Eläkeliitto Halikon yhdistys kevään viimeinen kokoontuminen 16.5.

Perjantaisin

 • klo 13–15 Majakan ohjelmalliset iltapäivät järjestetään parillisina perjantaina (kahvit, ohjelma ja bingo):
  17.5. Lauluryhmä Rallattajat

Ikääntyneiden ravitsemus on keskeinen osa hyvinvointia

Hyvä ravitsemus ei ole kaikille itsestään toteutuva asia. Ikääntyneiden vajaaravitsemus yleistyy liikuntakyvyn ja kognition heikentyessä. Se huonontaa ikäihmisen fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja elämänlaatua sekä lisää sairastuvuutta.

Parantaakseen ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä Valtion ravitsemusneuvottelukunta on  luonut verkkoportaalin, josta löytyy luotettavaa tietoa ravitsemuksesta.

Ravitsemusportaali Ruokaviraston sivustolla

Voimaa ruoasta -hanke

Gerontologinen ravitsemus ry:n Voimaa ruuasta -hanke ylläpitää Voimaa ruuasta -sivustoa. Sivusto on tarkoitettu kaikille kotona asuville ikääntyneille ja sieltä löytyy esimerkiksi:

 • ruokaohjeita
 • monipuolista ja tutkittua tietoa ravitsemuksesta
 • oman ravitsemustilan arviointi
 • ravitsemukseen liittyviä tietovisoja
 • seniorin ruokabingo -peli

Siirry Voimaa ruoasta -sivustolle 

Ruokaohjeita löytyy videomuodossa myös voimaaruuasta youtube-kanavalta.

Maksuton ravitsemuksen puhelinneuvonta

Hankkeen toiminta-alueina ovat Varsinais-Suomi ja Etelä-Karjala. Salolaisille ikääntyneille on tarjolla maksutonta puhelinneuvontaa, jossa voi keskustella Geryn ravitsemusasiantuntijan kanssa mistä vaan itseä mietityttävistä ravitsemusasioista ja saada vinkkejä monipuoliseen syömiseen. Puhelimeen voi ottaa yhteyttä myös ikääntyneen omainen.

Puhelinneuvontanumero on: 044 985 6950.

Puhelinneuvontaa järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin klo 10.00–12.00, mutta mikäli ajankohta ei sovi, voi samaan numeroon laittaa tekstiviestin ja sopia erikseen neuvonta-ajan.

Webinaareja ja luentoja

Voimaa ruuasta -hankkeen puolesta pidetään myös etäluentoja Varsinais-Suomen alueen ikääntyneille ja voidaan tulla myös paikan päälle luennoimaan maksutta.

Hankkeen maksuttomat webinaarit järjestetään ravitsemus- ja hyvinvointiteemoilla ja ne on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille.

Tutustu hankkeen webinaareihin 

Näin voit varautua ikääntymiseen – tarkistuslista

Tarkistuslista on tehty Turun ammattikorkeakoulun ylemmän AMK:n kehittämisprojektina Salon kaupungin ikääntyneiden palveluihin. Tarkistuslista on tarkoitettu joko oman tai omaisesi omaehtoiseen ikääntymiseen valmistautumisen pohtimiseen ja sisältää linkkejä, joita voi hyödyntää asiaa pohtiessa.

Tarkistuslista – Näin voit varautua ikääntymiseen (pdf-tiedosto) (370,08 Kt)