Hyppää sisältöön

Lapsiystävällinen kunta

Suurin osa lapsia koskevista päätöksistä tehdään kunnissa. Kunnassa tehtävät päätökset vaikuttavat merkittävästi siihen, miten kunnassa asuvien lasten oikeuden ja hyvinvointi toteutuvat. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin tarkoitus on auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.

UNICEF ja Salon kaupunki allekirjoittivat sitoumuksen yhteistyöstä Lapsiystävällinen kunta -mallissa helmikuussa 2022. Nykytilan kartoituksen jälkeen Lapsiystävällinen kunta -työ on jatkunut toimintasuunnitelman laatimisella.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli koskee kaikkia kaupungin palvelualueita ja hallintoa. Salon kaupungin laatimassa toimintasuunnitelmassa visiona on ”Onnellinen lapsi ja nuori hyvinvoivassa yhteisössä”.

Onnistuneen noin 2-2,5 vuoden kehittämistyön jälkeen UNICEF voi myöntää Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikäli kunnan kehittämistyö on edennyt tunnustuksen kriteerien mukaisesti ja toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet on saavutettu.

Lapsiystävällinen kunta -mallin pääperiaatteet

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin perusta ja arvopohja ovat lapsen oikeudet turvaavassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, joka on Suomessa voimassa lain tasoisena.

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä kunnioitetaan ja noudatetaan lapsen oikeuksia sekä toteutetaan mallin pääperiaatteita, jotka ovat seuraavat:

  • Kunta keskittyy kehittämistyössä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin ja kunnan suurimpiin lapsenoikeusongelmiin.
  • Kunnan kehittämistyössä toteutuu lasten osallisuus.
  • Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat koko kuntaa.
  • Kunta tavoittelee kehittämistyöllään pitkäkestoisia muutoksia.
  • Kunta viestii kehittämistyöstään aktiivisesti.