Hyppää sisältöön

Aloitteet

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitetta voi kunnassa käsitellä esim. kunnan viranhaltija, lautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto tai jokin muu kunnan viranomainen. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Siirry kuntalaisaloite.fi-sivustolle

Saapuneet kuntalaisaloitteet

 

Valtuustoaloitteet

Valtuutetulla on oikeus tehdä valtuuston kokouksessa aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.

Valtuutettu toimittaa allekirjoittamattoman aloitteen kirjaamoon viimeistään klo 12.00 valtuustopäivänä (kirjaamo@salo.fi).

Tarkoituksena on informoida ennalta aloitteista. Allekirjoitettu aloite jätetään kokouksen alussa puheenjohtajalle. Valtuutettu lukee aloitteen kokouksen päätteeksi. Valtuusto lähettää sen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuustoaloitteen jatkokäsittely riippuu aloitteen allekirjoittajien lukumäärästä.

Seuraavassa vaihtoehtoiset toimintatavat:

Allekirjoittajia on vähemmän kuin 10
Se viranhaltija tai toimielin, jonka päätösvaltaan asia kuuluu, toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi päätöksensä yhteydessä.

Vähintään 10 allekirjoittajaa
Valtuustoaloitetta koskeva päätös viedään kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, joka merkitsee päätöksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Saapuneet valtuustoaloitteet