Hyppää sisältöön

Edunvalvonta

Holhoustoimen edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista ja oikeudellisista asioistaan. Holhoustoimen avulla tällainen henkilö voi saada tuekseen edunvalvojan, joka yhdessä tai hänen kanssaan tai hänen puolestaan huolehtii hänen asioistaan ja valvoo hänen etujaan.

Yleinen edunvalvoja voidaan määrätä henkilölle, joka ei ole hakemuksessaan nimennyt ketään tehtävään ja/tai Digi- ja väestötietovirasto ei ole löytänyt edunvalvojaksi ketään sopivaksi katsomaansa lähiomaista tai muuta henkilöä. Salossa yleistä edunvalvontaa hoitaa Salon kaupungin edunvalvontatoimisto.

Holhousviranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto. Hakemukset edunvalvonnan aloittamisesta tehdään Digi- ja väestötietovirastoon kuten myös ilmoitukset edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä. Digi- ja väestötietovirasto/Käräjäoikeus tekee edunvalvonnan aloittamista sekä edunvalvojaa koskevat päätökset.

Salon alueen holhousviranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto, Salo (käyntiosoite Kirkkokatu 1-3 B, 3.krs, 24100 Salo, puh. 029 553 6256).

Lisätietoa holhoustoimen edunvalvonnasta löytyy Digi- ja väestötietoviraston kotisivuilta www.dvv.fi/holhous.