Hyppää sisältöön

Yrittäjyys ja työelämätaidot

Salossa yrittäjyyskasvatus ja työelämätaidot nähdään panostuksena tulevaisuuden työelämän osaajiin. Tavoitteena on tarjota jokaiselle oppijalle ja opettajalle sellaisia valmiuksia, joilla edistetään nuorten kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä, työelämää ja yrittäjyyttä kohtaan. Tietoja, taitoja ja kokemuksia, joita oppija tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä, riippumatta siitä työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa.

Oppijoita kannustetaan uskomaan omiin kykyihinsä ja vahvuuksiinsa, käyttämään rohkeasti taitojaan, ottamaan vastuuta sekä tutustumaan työelämään ja yrittäjyyteen itsenäisesti tai tiimityöskentelynä.

Malleja, työkaluja ja verkostoja

Salossa Sykäys-tiimi haluaa kehittää yhteistyötä opettajien ja työelämän välillä sekä tarjota erilaisia tapahtumia, koulutuksia sekä sisältöjä oppijoille ja opettajille. Tälle sivustolle kokoamme yhdessä hyviä esimerkkejä ja vinkkejä siitä, miten työelämätaitoja ja yrittäjyyttä voidaan sisällyttää eri oppiaineisiin. Tarkoituksena, että jokainen opettaja voisi niitä hyödyntää omassa työssään.

Tralla.fi - yrittäjyystaitojen työkalupakki

YES-verkoston materiaalit

Suomen Yrittäjien materiaalejan opettajille

Nuori Yrittäjyys - ohjelmat

TAT:n digitaaliset oppimateriaalit lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille

4H-yritykset, yritystarinat ja kurssit

NY-lähettiläs innostamaan koululle

YES-kummit työelämäyhteistyöhön

Asiantuntijaverkosto yläkouluun ja lukioon

Vinkkejä oppilaitosvierailuun

Kun koulu loppuu - koulutus- ja uravalinnat

Yritys Hyvä -kilpailu

Salolaisten nuorten tarinoita yrittäjyydestä

Yrittäyyskasvatuksen aakkoset kirja

Sykäys-tiimi

Yrittäjyyskasvatusta koordinoi, ideoi ja ohjaa yrittäjyyskasvatuksen Sykäys-tiimi, mikä koostuu Salon alueen oppilaitosten, opettajien, elinkeinoelämän ja yhteistyökumppaneiden verkostosta. Tiimin tavoitteena on

  • lisätä työhön, työelämän muutokseen ja yrittäjyyteen liittyviä myönteisiä asenteita
  • edistää elämässä tarvittavien tietojen, taitojen ja valmiuksien oppimista luomalla mahdollisuuksia työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin, jakamalla hyviä malleja ja käytäntöjä sekä tukemalla opettajia niiden hyödyntämisessä
  • edistää uuden yrittäjyyden syntymistä kannustamalla nuoria ja opettajia yrittäjyyteen

Autamme kasvattamaan osaajia, jotka suhtautuvat myönteisesti tulevaisuuteen, uskovat omaan pystyvyyteensä elämässä ja työelämässä sekä rohkaisemme uuteen yrittäjyyteen.

Sykäys-tiimi kokoontuu joka toinen kuukausi. YES Varsinais-Suomi ja Valtakunnallinen YES ry myönsivät Sykäys-tiimille YES Agentti – yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä 2019 -tunnustuksen merkittävästä työstä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä.

Sykäys-tiimin kokoonpano 2019-2020

Tiimin koordinointi
Riikka Nurmi, +358 44 778 7708, riikka.nurmi@salo.fi

Tiimin jäsenet
Päivi Isopuro | Halikon yrittäjä, Montessori päiväkoti
Marika Kuusisto | Vaskion koulu, perusasteen Sykäys
Ari Leino | Halikon lukio
Teija Rosenqvist | Halikon lukio
Pirkko Korhonen | Perniön yhteiskoulu ja lukio
Merita Suikkanen | Salon lukio
Johanna Rintanen | Salon seudun ammattiopisto
Jaana Nyström | Salon seudun ammattiopisto
Jatta Jännäri | Salon seudun ammattiopisto, Innoheimo-hanke
Päivi Killström | Turun ammattikorkeakoulu
Eeva Korhonen | Nuori Yrittäjyys ry
Anna Laakkonen | Salon 4H-yhdistys ry
Johanna Vainio | Yes-keskus Varsinais-Suomi
Einari Siimes | yrittäjäedustaja
Armi Metsänoja | Yrityssalo Oy
Tanja Uusitalo | Someron kaupunki