Hyppää sisältöön

Yrittäjyys ja työelämätaidot

Salossa yrittäjyyskasvatus ja työelämätaidot nähdään panostuksena tulevaisuuden työelämän osaajiin. Tavoitteena on tarjota jokaiselle oppijalle ja opettajalle sellaisia valmiuksia, joilla edistetään nuorten kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä, työelämää ja yrittäjyyttä kohtaan. Tietoja, taitoja ja kokemuksia, joita oppija tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä, riippumatta siitä työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa.

Oppijoita kannustetaan uskomaan omiin kykyihinsä ja vahvuuksiinsa, käyttämään rohkeasti taitojaan, ottamaan vastuuta sekä tutustumaan työelämään ja yrittäjyyteen itsenäisesti tai tiimityöskentelynä.

Yrittäjyyskasvatus ja työelämätaidot Salon oppilaitoksissa

Yrittäjyys ja työelämätaidot näkyvät vahvasti oppilaitosten arjessa. Ne sisältyvät kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmiin, jokaisen opettajan työhön. Yrittäjyyskasvatusta ja työelämätaitoja toteutetaan eri kouluasteilla erilaisten kurssien, tapahtumien, vierailuiden sekä erilaisten projektien kautta, joissa tehdään myös tiivistä yhteistyötä työelämän, yrittäjien oppilaitosten välillä aina yliopistoasteelle saakka.

Malleja ja ideoita

Teemme tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka tarjoavat hyviä malleja ja vinkkejä työelämätaitojen ja yrittäjyyden sisällyttämiseksi  eri oppiaineisiin. Tarkoituksena, että jokainen opettaja voisi niitä hyödyntää omassa työssään.

Nuorten tarinoita yrittäjyydestä

Yrittäyyskasvatuksen aakkoset kirja

4H yrittäjyys, yritystarinat ja kurssit

Yrityssalon kurssit ja infot

YES-verkoston materiaaleja

NYT – Nuorten yrittäjyys ja talous

Sykäys-tiimi

Yrittäjyyskasvatusta ja työelämätaitoja koordinoi, ideoi ja ohjaa  Sykäys-tiimi, mikä koostuu Salon alueen oppilaitosten, opettajien, elinkeinoelämän ja yhteistyökumppaneiden verkostosta. Tiimin tavoitteena on

  • lisätä työhön, työelämän muutokseen ja yrittäjyyteen liittyviä myönteisiä asenteita
  • edistää elämässä tarvittavien tietojen, taitojen ja valmiuksien oppimista luomalla mahdollisuuksia työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin, jakamalla hyviä malleja ja käytäntöjä sekä tukemalla opettajia niiden hyödyntämisessä
  • edistää uuden yrittäjyyden syntymistä kannustamalla nuoria ja opettajia yrittäjyyteen

Sykäys-tiimi kokoontuu joka toinen kuukausi. YES Varsinais-Suomi ja Valtakunnallinen YES ry myönsivät Sykäys-tiimille YES Agentti – yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä 2019 -tunnustuksen merkittävästä työstä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä.

Sykäys-tiimin kokoonpano 2020-2021

Tiimin jäsenet
Päivi Isopuro | Halikon yrittäjä, Montessori päiväkoti
Marika Kuusisto | Vaskion koulu, perusasteen Sykäys
Anniina Silen | Halikon lukio
Pirkko Korhonen | Perniön yhteiskoulu ja lukio
Merita Suikkanen | Salon lukio
Maija Terho | Salon seudun ammattiopisto
Anna Laakkonen | Salon 4H-yhdistys ry
Johanna Vainio | Yes-keskus Varsinais-Suomi
Armi Metsänoja | Yrityssalo Oy
Suvi Ylikylä-Elers | NYT

Sykäys-tiimi Facebookissa