Hyppää sisältöön

Nuorten kesätyöseteli

Kesätyöseteli 14–19-vuotiaille (2002 – 2006)

Salon kaupungin kesätyöseteli on tarkoitettu nuorille. Kesätyöseteli on 300 euron arvoinen tuki työnantajalle, joka palkkaa setelin saaneen nuoren kesätöihin. Setelit jaetaan sovittuna olevaa kesätyöpaikkaa vastaan eikä niihin voi tehdä ennakkovarauksia.

Ohjeet nuorelle

Voit käyttää kesätyösetelin työhön, joka ajoittuu ajalle 1.5.– 30.9.2021 vähintään 10 päiväksi tai vähintään 60 tuntia em. aikana. Voit saada kesätyösetelin, jos olet salolainen nuori tai olet opintojen takia muuttanut Salosta toiselle paikkakunnalle ja olet siellä kirjoilla, mutta asut kesällä Salossa. Kesätyöpaikan ei tarvitse sijaita Salossa. Jos työskentelet kesällä 2021 kaupungin tarjoamassa työpaikassa, et ole oikeutettu kesätyöseteliin.

Tukena työnhaussa voit käyttää kesätyösetelin esitettä (212,08 Kt), jossa on tietoa myös työnantajalle.

 1. Hae itsenäisesti mieleistäsi kesätyötä yrityksestä, yhdistyksestä, järjestöstä, säätiöstä tai seurakunnasta. Seteliä ei voi käyttää työllistymiseen Salon tai muun kaupungin toimipaikkaan, valtiolle eikä työllistymiseen yksityistalouksiin.
 2. Kun olet löytänyt kesätyöpaikan, selvitä työnantajan kanssa, haluaako hän hyödyntää kesätyöseteliä.
 3. Täytä työnantajan kanssa hakemuslomake (pdf) (142,94 Kt).
 4. Setelin noutamista varten varaa tapaamisaika puhelimitse 044 778 4015 tai sähköpostitse kesatyo@salo.fi.
 5. Ota tapaamiseen mukaan täytetty hakemuslomake ja kuvallinen henkilöllisyystodistus.
 6. Sovi työnantajan kanssa kirjallisen työsopimuksen laatimisesta. Muistathan toimittaa työnantajalle verokorttisi ja tilinumerosi.
 7. Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudu, ilmoita siitä välittömästi kesatyo@salo.fi.

Seteleitä on jaossa 233 kappaletta ja ne jaetaan setelin noutamista varten tehtyjen yhteydenottojen perusteella, ajallisessa järjestyksessä. Seteleitä myönnetään 1 kpl/nuori ja se on henkilökohtainen. Kesätyösetelin arvoa et voi jakaa usean työpaikan kesken. Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudu, ilmoita siitä välittömästi kesatyo@salo.fi.

Lisätiedot, ajanvaraus ja neuvonta: Mervi Niemi, 044 778 4015, kesatyo@salo.fi

Ohjeet työnantajalle

Kesätyöseteli on tarkoitettu setelissä nimetyn salolaisen nuoren kesätyön tukemiseen. Työnantaja palkkaa kesätyösetelin saaneen nuoren työsuhteeseen. Salon kaupungilla ei ole roolia työsuhteessa. Setelin arvo, 300 euroa, maksetaan jälkikäteen korvaamaan osa nuoren palkkakustannuksista.

 1. Rekrytoi itsellesi sopiva työntekijä omien käytäntöjesi mukaan.
 2. Täyttäkää hakemuslomake, jota vastaan nuori hakee kesätyöseteliä hakemuslomake (pdf) (142,94 Kt).
 3. Viimeistään työsuhteen alkaessa tee nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi vähintään työn alkamis- ja päättymispäivä, palkka, työaika ja työtehtävät/tehtävänimike. HUOM! hakemuslomake ei ole työsopimus.
 4. Nuorelle tulee maksaa palkka mahdollisimman pian ja nuorelle tulee toimittaa työtodistus.
 5. Kesätyösetelikorvausta tulee hakea viimeistään 30.11.2021 mennessä.
 6. Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudu, ilmoita siitä välittömästi kesatyo@salo.fi

Ehdot kesätyösetelin myöntämiselle

Kohderyhmänä ovat salolaiset 14–19-vuotiaat nuoret (syntymävuosi 2002 – 2006).

 • Seteli voidaan myöntää myös sellaiselle nuorelle, joka on opintojen takia muuttanut Salosta toiselle paikkakunnalle ja on siellä kirjoilla mutta käytännössä asuu kesällä Salossa.
 • Kesätyöseteleitä voidaan myöntää 1 kpl/nuori. Jos nuori työskentelee samana kesänä kaupungin tarjoamassa kesätyössä, hän ei ole oikeutettu kesätyöseteliin.
 • Kesätyösetelin mukainen työskentely tapahtuu 1.5.–30.9.2021.
 • Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa. Kesätyön kesto on vähintään 10 työpäivää ja työaika on 30 tuntia viikossa tai vähintään 60 tuntia kesäkauden aikana.
 • Työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista kesätyöntekijän palkkaa. Ellei työehtosopimusta ole, palkan tulee olla jakson aikana yhteensä vähintään 420 euroa.
 • Kesätyösetelillä voi hakea töihin yrityksiin, yhdistyksiin, säätiöihin tai seurakuntiin. Työnantajan ei tarvitse olla salolainen. Työnantajalla on kuitenkin oltava suomalainen Y-tunnus.
 • Seteliä ei voi käyttää työskentelyyn kaupungille, valtiolle tai yksityistalouksiin.
 • Kesätyöseteleitä myönnetään maksimissaan 5 kpl/työnantaja. Kesätyöseteliä ei myönnetä, jos työnantaja saa muuta tukea nuoren palkkaamiseksi kesätyöhön.
 • Työnantaja vastaa itse kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Työnantajan on huomioitava nuorta työntekijää koskevat työaika- ja turvallisuusmääräykset.
 • Työnantajan tulee kirjoittaa nuorelle työtodistus työn päättyessä.
 • Työnantaja toimittaa tilityslomakkeen liitteineen viimeistään 30.11.2021.

Työsuhteen päätyttyä

Työnantaja laskuttaa kesätyösetelituen Salon kaupungilta viimeistään 30.11.2021 mennessä.

Tuen hakemista varten työnantaja liittää laskuun seuraavat tiedot ja dokumentit:

 1. Kesätyöseteli / laskun liite -lomake täytettynä: Word  (20,06 Kt)
 2. Virallinen tosite maksetusta palkasta (esim. verkkopankista tai palkkajärjestelmästä tulostettu kuitti maksetusta palkasta. Tositteesta pitää käydä ilmi, että palkka on maksettu. Tositteeksi eivät kelpaa itse tehdyt eivätkä käteiskuitit).
 3. Kesätyösetelistä alkuperäinen / kopio.

Lasku, laskun liite täytettynä, palkanmaksutosite ja kesäsetelikopio lähetetään viimeistään 30.11.2021 osoitteella:

 • Verkkolaskuosoite:
  Salon kaupunki / Kaupunkikehityspalvelut
  Verkkolaskuosoite: 0037013953315000
 • Paperilaskuosoite:
  Salon kaupunki / Kaupunkikehityspalvelut
  0037013953315000
  PL 299
  02066 DOCUSCAN

Puuttuvat, puutteelliset, epäselvät tai ristiriitaiset dokumentit viivästyttävät tai voivat estää tuen maksamisen.

Salon kaupunki maksaa 300 euroa (Alv 0%) työnantajalle dokumenttien tarkistuksen jälkeen. Maksu tapahtuu kaupungin yleisen maksuehdon mukaisesti 30 pvä netto.

Laskutukseen liittyvät kyselyt:

Eija Pohjola, 02 778 5016 tai eija.pohjola@salo.fi

Yrittäjyystuki nuorelle

 • Salossa kirjoilla olevalle nuorelle, 14 – 19 -vuotiaalle, voidaan myöntää yrittäjyystukea.
 • Tuki edellyttää hyväksyttyä, kevyttä 4H-yrittäjyyden mallin mukaista tai vastaavaa liiketoimintasuunnitelmaa, joka hyväksytetään Yrityssalon yhteyshenkilöllä (Armi Metsänoja).
 • Tuen voi hakea vain sellaiseen yritykseen, jolla on aidosti toimintaa.
 • Nuoren tulee osallistua ainakin yhteen Yrityssalon alkavien yrittäjien infotilaisuuteen (tai koko INFOMO -settiin tai STARTTAAMO -valmennukseen). https://yrityssalo.fi/tapahtumakalenteri/
 • Yrittäjyystuki on haettava yrityksen perustamisvuotena, vuonna 2021 30.11. mennessä, mutta kuitenkin ennen yritystoiminnan lopettamista.
 • Yrityksen voi perustaa missä vaan vaiheessa vuotta, eikä yrittäjyystuki ole sidottu yritysmuotoon. Tukea ei myönnetä, jos yrittäjä saa muuta tukea yrittäjyyteensä.
 • Tukea voidaan myöntää enintään kolmelle nuorelle, kullekin erikseen samaan yritykseen (vähintään 30 % osuus oltava jokaisella) ja voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran.
 • Yrittäjyystuen hakulomake: Word (39,48 Kt)

Lisätietoja:

Anna Laakkonen, 044 777 8535, anna.laakkonen@4h.fi (4H-yrittäjät)
Armi Metsänoja, 044 546 0039, armi.metsanoja@yrityssalo.fi