Hyppää sisältöön

Nuorten kesätyöseteli 2024

Kesätyöseteli vuosina 2006 – 2009 syntyneille

Kesätyöseteli on 300 euron arvoinen tuki työnantajalle, joka palkkaa setelin saaneen nuoren kesätöihin. Setelit jaetaan sovittuna olevaa kesätyöpaikkaa vastaan eikä niihin voi tehdä ennakkovarauksia.

tiedote 22.5.2024 klo 16.00

Vuoden 2024 kesätyösetelit (223 kpl) on kaikki jaettu.

Ohjeet nuorelle

Voit käyttää kesätyösetelin työhön, joka ajoittuu ajalle 1.5.– 30.9.2024 vähintään 10 päiväksi tai vähintään 60 tuntia em. aikana. Voit saada kesätyösetelin, jos olet salolainen nuori tai olet opintojen takia muuttanut Salosta toiselle paikkakunnalle ja olet siellä kirjoilla, mutta asut kesällä Salossa. Kesätyöpaikan ei tarvitse sijaita Salossa. Jos työskentelet kesällä 2024 kaupungin tarjoamassa työpaikassa, et ole oikeutettu kesätyöseteliin.

 1. Hae itsenäisesti mieleistäsi kesätyötä yrityksestä, yhdistyksestä, järjestöstä, säätiöstä tai seurakunnasta. Seteliä ei voi käyttää työllistymiseen Salon tai muun kaupungin toimipaikkaan, valtiolle eikä työllistymiseen yksityistalouksiin.
 2. Kun olet löytänyt kesätyöpaikan, selvitä työnantajan kanssa haluaako hän hyödyntää kesätyöseteliä.
 3. Täytä työnantajan kanssa hakemuslomake kesätyöseteli 2024 (pdf) (144,40 Kt)
 4. Setelin noutamista varten varaa tapaamisaika sähköpostitse kesatyo@salo.fi.
 5. Ota tapaamiseen mukaan täytetty hakemuslomake ja kuvallinen henkilöllisyystodistus.
 6. Sovi työnantajan kanssa kirjallisen työsopimuksen laatimisesta. Muistathan toimittaa työnantajalle verokorttisi ja tilinumerosi.
 7. Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudu, ilmoita siitä välittömästi kesatyo@salo.fi.

Seteleitä jaetaan 223 kappaletta yhteydenottojen perusteella, ajallisessa järjestyksessä. Seteleitä myönnetään 1 kpl/nuori ja se on henkilökohtainen. Kesätyösetelin arvoa et voi jakaa usean työpaikan kesken. Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudu, ilmoita siitä välittömästi kesatyo@salo.fi.

Lisätiedot ja neuvonta: nuorten palveluohjaaja Mervi Niemi, 044 778 4015, kesatyo@salo.fi

Ohjeet työnantajalle

Kesätyöseteli on tarkoitettu setelissä nimetyn salolaisen nuoren kesätyön tukemiseen. Työnantaja palkkaa kesätyösetelin saaneen nuoren työsuhteeseen. Salon kaupungilla ei ole roolia työsuhteessa. Setelin arvo, 300 euroa, maksetaan jälkikäteen korvaamaan osittain nuoren palkkakustannuksia.

 1. Rekrytoi itsellesi sopiva työntekijä omien käytäntöjesi mukaan.
 2. Täyttäkää hakemuslomake, jota vastaan nuori hakee kesätyöseteliä: hakemuslomake kesätyöseteli 2024 (pdf) (144,40 Kt)
 3.  Viimeistään työsuhteen alkaessa tee nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi vähintään työn alkamis- ja päättymispäivä, palkka, työaika ja työtehtävät/tehtävänimike. HUOM! hakemuslomake ei ole työsopimus.
 4. Nuorelle tulee maksaa palkka mahdollisimman pian ja nuorelle tulee toimittaa työtodistus.
 5. Kesätyösetelikorvausta tulee hakea viimeistään 31.10.2024 mennessä.
 6. Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudu, ilmoita siitä välittömästi kesatyo@salo.fi

Ehdot kesätyösetelin myöntämiselle 2024

Kohderyhmänä ovat salolaiset vuosina 2006 – 2009 syntyneet nuoret.

 • Seteli voidaan myöntää myös sellaiselle nuorelle, joka on opintojen takia muuttanut Salosta toiselle paikkakunnalle ja on siellä kirjoilla mutta käytännössä asuu kesällä Salossa.
 • Kesätyöseteleitä voidaan myöntää 1 kpl/nuori. Jos nuori työskentelee samana kesänä kaupungin tarjoamassa kesätyössä, hän ei ole oikeutettu kesätyöseteliin.
 • Kesätyösetelin mukainen työskentely tapahtuu 1.5.–30.9.2024.
 • Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa. Kesätyön kesto on vähintään 10 työpäivää ja työaika on 30 tuntia viikossa tai vähintään 60 tuntia kesäkauden aikana.
 • Työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista kesätyöntekijän palkkaa. Ellei työehtosopimusta ole, palkan tulee olla jakson aikana yhteensä vähintään 420 euroa.
 • Kesätyösetelillä voi hakea töihin yrityksiin, yhdistyksiin, säätiöihin tai seurakuntiin. Työnantajan ei tarvitse olla salolainen. Työnantajalla on kuitenkin oltava suomalainen Y-tunnus.
 • Seteliä ei voi käyttää työskentelyyn kaupungille, valtiolle tai yksityistalouksiin.
 • Kesätyöseteleitä myönnetään maksimissaan 4 kpl/työnantaja. Kesätyöseteliä ei myönnetä, jos työnantaja saa muuta tukea nuoren palkkaamiseksi kesätyöhön.
 • Työnantaja vastaa itse kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Työnantajan on huomioitava nuorta työntekijää koskevat työaika- ja turvallisuusmääräykset.
 • Työnantajan tulee kirjoittaa nuorelle työtodistus työn päättyessä.
 • Työnantaja toimittaa tilityslomakkeen liitteineen viimeistään 31.10.2024.

Työsuhteen päätyttyä

Työnantaja laskuttaa vuoden 2024 kesätyösetelituen Salon kaupungilta viimeistään 31.10.2024 mennessä.

Tuen hakemista varten työnantaja liittää laskuun seuraavat tiedot ja dokumentit:

 1. Kesätyösetelin maksatuslomake (word) (21,87 Kt)
 2. Virallinen tosite maksetusta palkasta (esim. verkkopankista tai palkkajärjestelmästä tulostettu kuitti maksetusta palkasta. Tositteesta pitää käydä ilmi, että palkka on maksettu. Tositteeksi eivät kelpaa itse tehdyt eivätkä käteiskuitit).

Lasku, laskun liite täytettynä ja palkanmaksutosite lähetetään viimeistään 31.10.2024 osoitteella:

Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj
Välittäjätunnus: 003703575029

 • Verkkolaskuosoite:
  Salon kaupunki / Sivistystoimen palvelut
  0037013953313000
 • Paperilaskuosoite:
  Salon kaupunki / Sivistystoimen palvelut
  0037013953313000
  PL 299
  02066 DOCUSCAN

Puuttuvat, puutteelliset, epäselvät tai ristiriitaiset dokumentit viivästyttävät tai voivat estää tuen maksamisen.

Salon kaupunki maksaa 300 euroa (Alv 0%) työnantajalle dokumenttien tarkistuksen jälkeen. Maksu tapahtuu kaupungin yleisen maksuehdon mukaisesti 30 pvä netto.

Laskutukseen liittyvät kyselyt: nuorten palveluohjaaja Mervi Niemi, 044 778 4015, kesatyo@salo.fi

Yrittäjyystuki nuorelle 2024

 • Tukea voivat hakea Salossa kirjoilla olevat vuosina 2006 – 2009 syntyneet nuoret.
 • Tuen suuruus on 300 euroa /nuori ja sitä voidaan jakaa 10 nuorelle yrittäjälle.
 • Tuki edellyttää kevyttä liiketoimintasuunnitelmaa, joka hyväksytetään Yrityssalon yhteyshenkilöllä.
 • Nuoren tulee osallistua ainakin yhteen Yrityssalon alkavien yrittäjien infotilaisuuteen (tai koko INFOMO -settiin tai STARTTAAMO -valmennukseen). Tilaisuudet ja valmennukset löytyvät Yrityssalon tapahtumakalenterista.
 • Nuorten yrittäjyystuki on haettava yrityksen perustamisvuonna, vuonna 2024. Yrityksen voi perustaa missä vaan vaiheessa vuotta, eikä yrittäjyystuki ole sidottu yritysmuotoon. Tukea ei myönnetä, jos yrittäjä saa muuta tukea yrittäjyyteensä. Yrittäjyystukea voidaan nuorelle myöntää vain kerran.
 • Tuki haetaan 30.11.2024 mennessä, mutta kuitenkin ennen yritystoiminnan lopettamista.
 • Tukea voidaan myöntää enintään kolmelle nuorelle, kullekin erikseen samaan yritykseen (vähintään 30 % osuus oltava jokaisella) ja voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran.

Lisätiedot: nuorten palveluohjaaja Mervi Niemi, 044 778 4015, kesatyo@salo.fi