Hyppää sisältöön

Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hanke

Ympäristöministeriö myönsi kesäkuussa 2022 avustusta 20 hankkeelle, jotka edistävät ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa. Avustusta jaetaan yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa kehityshankkeille, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen.

Kunnissa ja alueilla tehdään ensiarvoisen tärkeää työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Rahoituksen avulla lähtee liikkeelle eri puolilla Suomea hankkeita, jotka tekevät kunnista vähemmän riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ja luonnonvarojen ylikulutuksesta. Kestävä arki eletään todeksi kunnissa, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. (YM 9.6.2022)

Yksi rahoitusta saaneista hankkeista on Salon kaupungin Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hanke.

Hankkeen tavoitteena on viedä vuonna 2021 laaditun ilmasto- ja ympäristöohjelman (878,98 Kt) toimenpiteet kaupungin käytäntöihin ja vähentää näin alueen kasvihuonekaasupäästöjä. Kaupunkiorganisaation lisäksi hanke tulee edistämään alueen asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja maataloustoimijoiden osallisuutta ilmastotyöhön, sillä kaupunki haluaa toimia ympäristövastuullisten toimenpiteiden mahdollistajana myös sidosryhmille. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2022-30.4.2024

Tutustu hankkeeseen tarkemmin Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -verkkosivulla.