Hyppää sisältöön

Salon kaupunkikeskusta 2030

Turun yliopisto ja Salon kaupunki käynnistivät maaliskuussa 2020 yhteisen Salon kaupunkikeskustan kehittämisprojektin osana kaupungin ja yliopiston yhteistyötä. Projektilla halutaan lisätä ymmärrystä pienen- ja keskikokoisen kaupungin tulevaisuuden keskusta-asumisesta ja kohderyhmistä, asukkaiden viihtyvyyteen ja kaupungin elinvoimaan vaikuttavista tekijöistä. Projektissa laaditaan visio ja tiekartta Salon kaupunkikeskustalle vuoteen 2030.

Salon kaupungin strateginen tavoite on asukasmäärän ja työpaikkojen määrän kasvattaminen. Vetovoimainen kaupunki vaatii toimivan ja viihtyisän keskustan. Keskustojen tulee löytää uudenlaisia toimintoja ja tiloja sekä yhteistyön malleja, joilla varmistetaan asukkaiden viihtyvyys sekä nykyisten ja uusien yritysten toimintaedellytykset keskustoissa. Uudistavan ja täydentyvän kaupunkirakenteen tulee houkutella lisää asukkaita myös keskustaan. Siksi projektissa yhtenä näkökulmana on myös keskusta-asuminen.

Salon tulee tunnistaa ja ymmärtää eri kohderyhmiä, jotta kaupunkikeskusta vastaa heidän muuttuviin tarpeisiinsa. Projektissa tullaan benchmarkaamaan muita kaupunkeja, kokoamaan tutkimusaineistoa sekä toteuttamaan osallistavia työpajoja ja ryhmähaastatteluja eri kohderyhmille. Näiden pohjalta jalostetaan tietoa Salon kaupunkikeskustan vision ja tiekartan laatimista varten. Projektissa keskustan elävyyttä katsotaan erityisesti liikkumisen ja saavutettavuuden, kaupunkielämän ja rakennetun tilan, urheilun, kulttuurin sekä yritystoiminnan houkuttelevuuden näkökulmista.

Salon kaupunki ja Turun yliopisto ovat jo vuodesta 2013 tehnyt suunnitelmallista yhteistyötä Saloa ja alueen yrityksiä hyödyttävän tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen parissa. Vuoden loppuun kestävässä projektissa hyödynnetään yliopiston kaupunkitutkimuksen tietoa sekä osallistavan kehittämisen menetelmiä. Tavoitteena on myös tuottaa uutta tietoa pienten- ja keskisuurten kaupunkien näkökulmasta kaupunkitutkimukseen sekä löytää uusia työtapoja alueiden kehittämiseen.