Hyppää sisältöön

Innovatiiviset liikenneratkaisut

Salon kaupunki on käynnistänyt älykaupunkihankkeen, jossa tähdätään seniorien ja juniorien elämänlaadun parantamiseen joukkoliikennettä ja liikenteen palveluketjuja kehittämällä. Liikennepalveluita uudistetaan vastaamaan paremmin muuttuvia palvelutarpeita.

Hankkeessa kehitetään kuljetus- ja palveluverkkoa joustavammaksi, kattavammaksi ja tehokkaammaksi yhdistelemällä eri toimintoja. Esimerkiksi tiivistämällä yhteistyötä yksityisten liikennepalvelutarjoajien kanssa pyritään lisäämään liikennepalvelutarjontaa ja parantamaan palvelun laatua ja oikea-aikaisuutta. Hankkeessa kehitettävien palvelujen ja niiden sujuvan käynnistämisen, ylläpitämisen ja kehittämisen turvaamiseksi luodaan kokeiluja mahdollistava avoin ja modulaarinen hankintamalli.

Salo haluaa kehittää palvelutarjontaansa yhteistyössä paikallisten innovatiivisten yritysten kanssa sekä rakentaa älykaupungin toimintaympäristöstä sellaisen, joka houkuttelee sekä asukkaita että yrityksiä sijoittumaan Saloon, ja parantaa näin kaupungin kilpailukykyä. Hankkeessa innovoidaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja, joita palveluntarjoajat voivat kehittää edelleen ja tuotteistaa kansainvälisesti myytäväksi mm. muihin kaupunkeihin ja julkisiin organisaatioihin. Yksi näistä tuotteista on palvelujen hankintaan ja niiden toteuttamiseen luotu avoin ja modulaarinen malli, joka on skaalattavissa muihin kaupunkeihin. Mallista pyritään luomaan sellainen joka toisaalta jouhevoittaa mm. siirtymäkohtia eri sopimuskausien välissä ja toisaalta mahdollistaa myös uudenlaiset kokeilut innovatiivisten yritysten kanssa sekä mahdollistaa myös datansiirron eri järjestelmien välillä.

Hankkeen tavoitteena, on että projektin päätyttyä

  • joukkoliikenteen palveluiden käyttöaste on lähtenyt kasvuun
  • on laadittu standardit digitaalisen datan tuotannolle ja menettelyt palvelukuvauksien laatimiseksi alustalle
  • ymmärretään digitaalisen rahakkeen käyttöönoton mahdollisuudet ja valmius julkisesti tuetuissa liikennepalveluissa Salon alueella
  • on toteutettu 2-3 markkinavuoropuhelua alusta-, api- ja kuljetuspalveluiden tuottajien kanssa
  • on hankittu tekninen alusta ja rajapintamäärittelyt projektin käyttöön

Ratkaisut rakennetaan yhteistyössä palveluntarjoajien ja juniori- sekä seniori-ikäisten loppukäyttäjien kanssa. Kaupunki toimii näiden tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä kokeilualustana ja rakentaa niistä itselleen sopivia uusia palvelumalleja. Kaikilla kehitettävillä ratkaisuilla ja uusilla toimintamalleilla pyritään tehostamaan kaupungin toimintoja pitkäjänteisesti, lisäämään kaupungissa ympäristö- ja ilmastoystävällisyyttä sekä tarjoamaan asukkaille kestävän kehityksen mukaisia ja innovatiivisia palveluja. Hanke tukee kaupungin kärkihanketta Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä.