Hyppää sisältöön

Hankinnat

Salon kaupungin hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin hankintaohjetta. Kaupungin hankinnat pyritään toteuttamaan avoimesti, taloudellisesti ja ammattitaitoisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Salon kaupungin hankintapalvelujen tehtävänä on koordinoida kaupungin hankintoja sekä neuvoa ja ohjeistaa kaupungin yksiköitä niiden hankinnoissa. Hankintapalvelut myös kilpailuttaa keskitetyt hankinnat yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa.

Hankintoja toimialoilla hoitavat myös erikseen nimetyt vastuuhenkilöt. Tarjouskilpailujen yhteystiedot ovat nähtävinä hankintailmoituksissa tai tarjouspyynnöissä.

Salon kaupungin hankintaohje

Salon kaupunginhallituksen 25.10.2021 hyväksymä Salon kaupungin hankintaohje on tullut voimaan 1.11.2021.

Salon kaupungin hankintaohje (pdf) (242,87 Kt)

Hankintapoliittinen ohjelma

Salon kaupungin hankintoja ohjaa kaupunginhallituksen kesällä 2020 ohjelmakaudelle 2020-2023 hyväksymä hankintapoliittinen ohjelma.

Hankintapoliittinen ohjelma (pdf) (237,45 Kt)

Hankintasuunnitelma

Hankintasuunnitelma sisältää Salon kaupungin sellaiset päättyvät hankintasopimukset, jotka ovat tulossa kilpailutukseen vuoden aikana. Lisäksi suunnitelma sisältää sellaisia hankintoja, joiden kilpailutus on suunnitteilla tai joiden osalta on tarkoitus aloittaa selvitys/ tarveharkinta kuluvan vuoden aikana. Hankintasuunnitelma on arvio tulevista hankinnoista, eikä siten ole sitova.

Hankintasuunnitelma 2024 (pdf) (229,20 Kt)

Hankintavaltuudet ja -rajat

Salon kaupunginhallitus on määritellyt hankintavaltuudet eli kenellä on oikeus tehdä hankintoja ja päättää niistä.

Kaupunginhallituksen päätös hankintavaltuuksista ja rajoista (pdf) (62,52 Kt)

Luotettava Kumppani -palvelu

Salon kaupunki suosittelee yrityksille Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -palvelun käyttöönottoa. Luotettava Kumppani -palvelu noutaa yrityksen puolesta tilaajavastuulain vaatimat tiedot sähköisesti eri rekistereistä ja pitää tiedot ajan tasalla. Luotettava Kumppani -palvelussa rekistereistä haetut tiedot kulkevat sopimuskumppanille sähköisesti ja ne myös arkistoituvat palvelussa.

Lisätietoja Luotettava Kumppani -palvelusta ja siihen liittymisestä löytyy osoitteesta www.vastuugroup.fi.

Salon kaupungin avoinna olevien tarjouspyyntöjen ilmoituksiin voit tutustua kohdassa Avoinna olevat tarjouskilpailut.