Hyppää sisältöön

Kaupungin varautuminen

Kunnan on hoidettava kriittiset tehtävänsä ja turvattava asukkaittensa hyvinvointi ulkoisista tai sisäisistä häiriöistä, uhkista ja riskeistä huolimatta. Salon kaupunki varmistaa toimintansa jatkuvuudenhallinnalla sekä muilla häiriöntilanteiden estämiseen tai hallintaan tähtäävillä toimenpiteillä kuten jatkuvalla viranomaisyhteistyöllä ja säännöllisellä harjoittelulla.

Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan toimintamallia, jolla organisaatio rakentaa valmiuden ja kyvyn hoitaa keskeisimmät tehtävät kaikissa tilanteissa. Kaupungin varautuminen on kaupunginjohtajan vastuulla ja toiminnan käytännön ohjaamisesta huolehtii kaupungin turvallisuustyöryhmä.

Häiriötilanteiden johtoryhmä

Häiriötilanteiden johtoryhmä koostuu kaupunginjohtajan johtoryhmästä, johon kuuluvat kaupunginjohtajan lisäksi hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, sivistyspalveluiden johtaja, rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja, talousjohtaja ja viestintäpäällikkö. Ryhmää voidaan täydentää toimialojen alojen asiantuntijoilla ja viranomaisten edustajilla.

Viestintä häiriötilanteissa

Häiriötilanteissa kaupunki käyttää viestinnässään kaikkia mahdollisia viestintäkanavia eli kaupungin verkkopalveluita, sosiaalisen median kanavia, mediatiedotteita, maksullisia ilmoituksia ja häiriötilanteen pitkittyessä myös painettuja julkaisuja. Häiriötilanteissa myös kaupungin palvelupisteet toimivat viestinnän kanavina.

Kaupunki ei voi itse päättää vaaratiedotteen julkaisusta, vaan päätöksen tekee viranomainen, kuten pelastuslaitos tai poliisi. Vaaratiedotteet julkaistaan tiedotusvälineiden lisäksi myös esimerkiksi matkapuhelimeen ladattavassa 112-sovelluksessa.

Vedenjakelun häiriöt

Häiriötilanteissa, joissa vesijohtovesi ei ole käyttökelpoista tai sen saanti on estynyt esimerkiksi laajojen sähkökatkon vuoksi, vettä jaetaan kuntalaisille säiliöautoilla erikseen ilmoitettavissa paikoissa. Veden noutoa varten kotona on hyvä olla riittävän iso, kannellinen vesiastia.

Salon kaupunki käyttää tekstiviestipalvelua, jonka avulla voidaan tiedottaa laajamittaisista koko kuntaa tai laajoja kaupunginosia koskevista vedenjakelun tai laadun häiriöistä. Tekstiviestipalvelulla ei tiedoteta katukohtaisista vedenjakeluhäiriöistä.