Hyppää sisältöön

Yleissivistävän kansalaistoiminnan, asukas- ja aluetyön yleisavustukset

Hakumenettely

Hakuaika on päättynyt kevään 2024 osalta.

Päätöksenteko

Kaupunginhallitus tekee päätöksen avustusten myöntämisestä.

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijalle, jonka hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja korjauspyynnössä asetetussa määräajassa, hylätään.

Kaupunginvaltuuston päättämät yhdistysten toiminnan tukemisen periaatteet

Avustusten maksaminen

Yleisavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kaupunginhallituksen avustuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Jos avustusvaroja käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai avustuksen saaja on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja avustusta koskevissa asioissa, avustusvarat on palautettava vaadittaessa.