Hyppää sisältöön

Päätöksenteko

Kunnan organisaatiossa on kaksi tasoa, luottamushenkilöorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio.

Kaupungissa ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä lautakunnat vastaavat kaupungin hallinnosta ja kuntalaisten palveluista.

Henkilöstöorganisaatio vastaa kaupunginjohtajan johdolla valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta sekä palveluiden tuottamisesta. Viranhaltijoilla on myös itsenäistä päätösvaltaa sen mukaan kuin hallintosäännössä määrätään.

Kaupungin toimintaan liittyviä asioita käsitellään myös toimikunnissa ja työryhmissä kuten maahanmuuttajaneuvostossa, nuorisovaltuustossa, romanityöryhmässä, vammaisjärjestöjen neuvottelukunnassa, vammaisneuvostossa ja vanhusneuvostossa.

Organisaatiokaavio 1.1.2024 alkaen (pdf)  (230,34 Kt)
Saavutettava versio organisaatiokaaviosta lisätään sivuille myöhemmin.

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa lisää luottamushenkilöiden tietoisuutta päätöksenteon vaikutuksista ja käynnistää arvokeskustelun halutuista vaikutuksista. Läpinäkyvyys ja avoimuus edellyttävät, että päätösten vaikutuksia arvioidaan ja tarvittaessa tuodaan esiin myös vaihtoehtoja päätöksenteolle. Hyvin toimiva ennakkoarviointiprosessi ottaa huomioon myös kuntalaisten osallisuuden ja turvaa heidän kuulemisensa merkittävissä päätöksissä. Kuntalaisten ja kunnassa toimivien yhteisöjen osallisuuden lisääminen on yksi ”Avaimet kaikkiin oviin” -kaupunkistrategian keskeisiä kysymyksiä.

Tutustu Avaimet kaikkiin oviin -kaupunkistrategiaan

Lue lisää päätösten vaikutusten arvioinnista