Hyppää sisältöön

Päätöksenteko

Kunnan organisaatiossa on kaksi tasoa, luottamushenkilöorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio.

Kaupungissa ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä lautakunnat vastaavat kaupungin hallinnosta ja kuntalaisten palveluista.

Henkilöstöorganisaatio vastaa kaupunginjohtajan johdolla valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta sekä palveluiden tuottamisesta. Viranhaltijoilla on myös itsenäistä päätösvaltaa sen mukaan kuin hallintosäännössä määrätään.

Kaupungin toimintaan liittyviä asioita käsitellään myös toimikunnissa ja työryhmissä kuten maahanmuuttajaneuvostossa, nuorisovaltuustossa, romanityöryhmässä, vammaisjärjestöjen neuvottelukunnassa, vammaisneuvostossa ja vanhusneuvostossa.

Organisaatiokaavio 1.8.2023 alkaen (pdf) (309,40 Kt)

Salon kaupunki aloitti toimintansa 1.1.2009, kun kymmenen Salon seudun kuntaa yhdistyivät. Kunnat päättivät uuden Salon perustamisesta 11.6.2007 kuntajakoselvityksen pohjalta.

Kuntajakoselvitys, hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus (pdf) (100,92 Kt)

Kuntajakoselvitys, selvitysosa (pdf) (540,07 Kt)

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa lisää luottamushenkilöiden tietoisuutta päätöksenteon vaikutuksista ja käynnistää arvokeskustelun halutuista vaikutuksista. Läpinäkyvyys ja avoimuus edellyttävät, että päätösten vaikutuksia arvioidaan ja tarvittaessa tuodaan esiin myös vaihtoehtoja päätöksenteolle. Hyvin toimiva ennakkoarviointiprosessi ottaa huomioon myös kuntalaisten osallisuuden ja turvaa heidän kuulemisensa merkittävissä päätöksissä. Kuntalaisten ja kunnassa toimivien yhteisöjen osallisuuden lisääminen on yksi ”Avaimet kaikkiin oviin” -kaupunkistrategian keskeisiä kysymyksiä. Lue lisää päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista.