Hyppää sisältöön

Lautakunnat

Lautakunnat valmistelevat asioita kaupunginhallitukselle ja niillä on itsenäistä päätösvaltaa. Valtuusto päättää, mitä lautakuntia kunnassa on, mikä on niiden jäsenmäärä ja mitkä ovat niiden tehtävät. Lautakunnista, niiden jäsenmäärästä ja tehtävistä on päätetty hallintosäännössä. Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hallintosääntö voimaantulo 1.8.2023 (pdf)

Hallintosääntö voimaantulo 1.1.2024 (pdf) (630,72 Kt)

Lautakunnat johtavat ja kehittävät alaisensa palvelualueen toimintaa ja vastaavat palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Ne seuraavat ja arvioivat palvelujen vaikuttavuutta ja varaavat asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunnat edustavat kuntaa ja käyttävät kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.