Hyppää sisältöön

Keskusvaalilautakunta

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet, on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Siirry lukemaan keskusvaalilautakunnan pöytäkirjoja
(ulkoinen järjestelmä)

Kokouspäivät

Kevät 2021

10.5.2021 klo 17:00 ehdokashakemusten tarkastaminen
14.5.2021 klo 16:00 ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen
yhdistelmän laatiminen
11.6.2021 klo 19:00 ennakkoäänten tarkastus
13.6.2021 klo 12:00 vaalipäivä, ennakkoäänten laskenta
14.6.2021 klo 9- tarkastuslaskenta
16.6.2021 viimeistään klo 16 vaalien tuloksen vahvistaminen.

Muutokset kokouspäiviin ovat mahdollisia.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajisto

Laiho Jari J., puheenjohtaja (KESK)
Tuominen Liisa, varapuheenjohtaja (KOK)

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Etelä Toni (VIHR)
Leivonen Keijo (PS)
Suominen Satu (SDP)

Keskusvaalilautakunnan varajäsenet

Rauäng Jouni, 1. varajäsen
Pohjola Timo, 2. varajäsen
Solin Jessica, 3. varajäsen
Suominen Voitto, 4. varajäsen
Lamnaouer Nina, 5. varajäsen