Hyppää sisältöön

Asiakirjojen toimittaminen Salon kaupungille

Näin toimitat aineistoa Salon kaupungille

Toimita asiakirjat Salon kaupungin kirjaamon sähköpostiin (kirjaamo@salo.fi) viranhaltijoiden henkilökohtaisten sähköpostien sijaan.

Toimita asiakirja ja sen liitteenä olevat muut liiteasiakirjat erillisinä tiedostoina. Asiakirjaksi riittää sähköpostin viestikenttään kirjoitettu teksti.

Tietoturvasyistä emme vastaanota aineistoja ulkoisilla tallennusvälineillä, kuten muistitikuilla, vaan kaikki aineistot tulee toimittaa joko sähköisen asioinnin, sähköpostin tai turvasähköpostin kautta.

Ethän lähetä salassa pidettävää tietoa tai muita arkaluonteisia henkilötietoja tavallisena sähköpostina, ei edes tavallisen sähköpostin liitetiedostona.

Salassa pidettävät tiedot pitää toimittaa Suomi.fi- asiointikanavan kautta tai turvasähköpostilla.

Suositeltavat tiedostomuodot

Toimita tekstitiedostot Salon kaupungin kirjaamoon pdf-, txt-, doc-, docx-, xls-, xlsx-, odt-, ods-, tai odp-muodossa. Jos mahdollista, muuta kuvatiedostot pdf- tai pdf/a-muotoon. Tämä nopeuttaa asiasi käsittelyä.

Tiedostojen nimeäminen

  • Tiedosto nimetään selkeästi siten, että tiedoston nimi kuvaa mahdollisimman hyvin tiedoston sisältöä.
  • Tiedoston nimessä on suositeltavaa esittää myös jokin tarkentava tieto, kuten asiakirjan päivämäärä.
  • Jos kirjelmässä on numeroitu liiteluettelo, liitetiedoston nimeen on suositeltavaa laittaa vastaava liitenumero.