Hyppää sisältöön

Kaupunginarkiston tietopalvelu

Kaupunginarkisto säilyttää kaupungin toiminnassa syntyneitä pitkään ja pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja sekä palvelee kaupunkilaisia, tutkijoita, viranomaisia ja muita asiakkaita tietojen ja asiakirjojen haussa.

Voit tehdä tietopyynnön kaupunginarkistolle puhelimitse, sähköpostitse (kirjaamo@salo.fi), postitse (Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo), paikan päällä käyden tai suomi.fi-palvelun kautta. Jos tietopyyntösi sisältää salassa pidettäviä tietoja, älä lähetä sitä tietoturvasyistä sähköpostilla.

Salon kaupunki toimittaa tietopyynnön vastauksen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun pyyntö on saapunut kaupungille. Jos asiakirjapyyntö on laaja tai pitää sisällään salassapidettäviä tietoja annetaan tieto viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä (JulkL 621/1999, 14 §).

Tietopyyntölomake (docx) (39,77 Kt)

Siirry Suomi.fi-palveluun (linkki ulkoiselle sivustolle)

Yksilöi pyyntösi riittävän tarkasti, jotta kaupunginarkiston henkilökunta voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntösi koskee. Tarvittaessa kaupunginarkiston henkilökunta avustaa sinua tietopyynnön yksilöinnissä arkistoluettelojen, diaarien ja hakemistojen avulla.

Julkisista asiakirjoista saat kopioita ja voit tutustua niihin kaupungintalolla virka-aikaan. Vierailusta on hyvä sopia etukäteen, jotta tutkittavat asiakirjat voidaan etsiä valmiiksi ja niiden tutkimista varten varata tila. Asiakirjoja ei anneta lainaan. Salassa pidettäviä asiakirjoja ja henkilörekisterejä koskevissa tietopyynnöissä varmistamme pyytäjän tiedonsaantioikeuden. Salassa pidettävien asiakirjojen kopioita emme lähetä yksityishenkilöille sähköpostitse.

Kopioista ja vaativasta tiedonhausta perimme hinnaston mukaisen maksun.

Asiakirjoista perittävät maksut (pdf) (16,28 Kt)

Kaupunginarkiston yhteystiedot

Ohjeita erityistilanteisiin

Kaupunginarkiston aineistot