Hyppää sisältöön

Osallisuus

Kuntalaisten osallisuudella on monenlaisia määritelmiä, mutta määritelmien keskiössä on aina kuntalainen ja hänen mahdollisuutensa esimerkiksi

  • saada tietoa kunnan toiminnasta eli tieto-osallisuus
  • osallistua itseään koskevien toimintojen ja palveluiden suunnitteluun eli suunnitteluosallisuus
  • osallistua itseään koskevan päätöksenteon valmisteluun eli päätöksenteko-osallisuus
  • osallistua toimintaan ja tehdä jotain oman yhteisönsä hyväksi eli toimintaosallisuus.

Salossa osallisuutta edistetään kaikilla osa-alueilla ja tavoitteena on myös laatia osallisuusohjelma toimenpiteiden koordinointia varten.

Kaupunki tällä hetkellä mukana seuraavissa säännöllisesti kokoontuvissa osallisuusfoorumeissa:

Lisätietoa osallisuudesta ja vaikuttamisen kanavista:

Demokratia.fi – Ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa ja Euroopan unionissa. Seuraa valmistelua ja vaikuta!

Kansalaisfoorumi – Osallistuminen ja vaikuttaminen

Kuntaliitto – Kuntalaisten osallistuminen

Sitra – Uusi demokratia -foorumi

Sosiaali- ja terveysministeriö – Osallisuuden edistäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – Osallisuuden edistäminen