Hyppää sisältöön

Lähidemokratia

Salon ydinkeskustaa ympäröi laaja maaseutu. Keskusta-alueen kaupunkimaisuus ja toisaalta ympäröivä laaja maaseutu tarjoavat monipuoliset asumisolosuhteet, elinkeinomahdollisuudet sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuudet. Salo on myös leimallisesti kesäasukkaiden kaupunki.

Tavoitteena on säilyttää kaupungin elinvoimaisuus ja asukkaiden aktiivinen osallistuminen niin keskusta-alueella kuin maaseudullakin. Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistyksillä on tärkeä rooli asuinalueiden elinvoimaisuuden kannalta.

Yksi Salon kaupunkistrategian kärkihankkeista on Elävät ja yhteisölliset kylät. Yhteisöpalveluihin on palkattu yhteisökoordinaattori 1.6.2024-31.5.2026.  Yhteisökoordinaattori tulee luomaan mallia kaupungin ja eri toimijoiden väliselle osallistavalle yhteistyölle.

Eri osissa kaupunkia on pääasiassa kirjastojen yhteydessä palvelupisteet, joissa saa neuvontaa ja apua kaupungin kanssa asioimiseen.