Hyppää sisältöön

Lähidemokratia

Salon ydinkeskustaa ympäröi laaja maaseutu. Keskusta-alueen kaupunkimaisuus ja toisaalta ympäröivä laaja maaseutu tarjoavat monipuoliset asumisolosuhteet, elinkeinomahdollisuudet sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuudet. Salo on myös leimallisesti kesäasukkaiden kaupunki.

Tavoitteena on säilyttää kaupungin elinvoimaisuus ja asukkaiden aktiivinen osallistuminen niin keskusta-alueella kuin maaseudullakin. Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistyksillä on tärkeä rooli asuinalueiden elinvoimaisuuden kannalta. Kaupungin johto ja yhdistykset tapaavat säännönmukaisesti kaupunginjohtajan kutsusta. Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia asioita sekä asukkaiden että kaupungin näkökulmasta.

Eri osissa kaupunkia on pääasiassa kirjastojen yhteydessä palvelupisteet, joissa saa neuvontaa ja apua kaupungin kanssa asioimiseen.