Hyppää sisältöön

Lähidemokratia

Salon ydinkeskustaa ympäröi laaja maaseutu. Keskusta-alueen kaupunkimaisuus ja toisaalta ympäröivä laaja maaseutu tarjoavat monipuoliset asumisolosuhteet, elinkeinomahdollisuudet sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuudet. Salo on myös leimallisesti kesäasukkaiden kaupunki.

Tavoitteena on säilyttää kaupungin elinvoimaisuus ja asukkaiden aktiivinen osallistuminen niin keskusta-alueella kuin maaseudullakin. Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistyksillä on tärkeä rooli asuinalueiden elinvoimaisuuden kannalta.

Yksi Salon kaupunkistrategian kärkihankkeista on Elävät ja yhteisölliset kylät. Hankkeen valmistelu on työn alla ja siihen on tarkoitus palkata yhteisökoordinaattori luomaan mallia kaupungin ja eri toimijoiden väliselle osallistavalle yhteistyölle.

Eri osissa kaupunkia on pääasiassa kirjastojen yhteydessä palvelupisteet, joissa saa neuvontaa ja apua kaupungin kanssa asioimiseen.