Hyppää sisältöön

Kohti hiilineutraalia Saloa 2035

Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hanke on Salon kaupungin koordinoima kestävän kehityksen hanke, joka edistää ilmasto- ja ympäristötoimia Salossa. Hankkeessa halutaan tuoda kestävä kehitys innostavalla tavalla osaksi Salon kaupungin toimia ja kaupunkilaisten arkea.

Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hankkeessa tavoitellaan Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman (878,98 Kt) saattamista kaupungin käytäntöihin sekä valikoitujen sidosryhmien toimintaan. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on vahvistaa Salon kaupunkiorganisaation johdon sitoutumista ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteisiin. Tavoitteena on tuoda vastuullisuutta näkyvämmin osaksi jokapäiväistä johtamis- ja toimintakulttuuria Salon kaupunkistrategian mukaisesti.

Hanke edistää myös kiertotaloutta, joka tukee ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin pääsyä. Hankkeessa selvitetään esimerkiksi mahdollisuutta perustaa kaikille kuntalaisille avoin tavaralainaamo, josta jokainen voisi vuokrata erilaisia välineitä ilmaiseksi. Yhteiskäytössä olevat lainatavarat vähentävät luonnonvarojen kulutusta, kun tavaroiden valmistustarve vähenee.

Rahoitus: Ympäristöministeriön kuntien ilmasto- ja kiertotalouden hankerahoitus (70 %) sekä Salon kaupungin omarahoitusosuus.
Kesto: 1.12.2022–30.4.2024