Hyppää sisältöön

Kohti hiilineutraalia Saloa 2035

Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hanke on Salon kaupungin koordinoima kestävän kehityksen hanke, joka edistää ilmasto-, kiertotalous- ja ympäristötoimia Salossa. Hankkeessa halutaan tuoda kestävä kehitys innostavalla tavalla osaksi Salon kaupungin toimia ja kaupunkilaisten arkea.

Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hankkeessa tavoitellaan Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman (878,98 Kt) saattamista kaupungin käytäntöihin sekä valikoitujen sidosryhmien toimintaan. Hankkeen yhtenä päämääränä on vahvistaa Salon kaupunkiorganisaation johdon sitoutumista ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteisiin. Tavoitteena on tuoda vastuullisuutta näkyvämmin osaksi jokapäiväistä johtamis- ja toimintakulttuuria Salon kaupunkistrategian mukaisesti.

Rahoitus: Ympäristöministeriön kuntien ilmasto- ja kiertotalouden hankerahoitus (70 %) sekä Salon kaupungin omarahoitusosuus.
Kesto: 1.12.2022–30.4.2024