Hyppää sisältöön

Moisio kortteli 8

Laatimisvaihe

Elinvoimajaosto käsitteli Moisio kortteli 8 asemakaavamuutosta 26.3.2024 § 38.

Elinvoimajaosto, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnokset 1 ja 2 olivat laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 24.4.-24.5.2024 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Moisio, kortteli 8 – Kaavakartta – Luonnos 1 (109,39 Mt)

Moisio – kortteli 8 – Kaavakartta – Luonnos 2  (92,25 Mt)

Moisio, kortteli 8 – Liite – Sijaintikartta (2,99 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutosalueena on Asunto- Oy Salon Inkerintalon omistama kiinteistö 734-7-8-1, Kiinteistö Oy Inkerinkatu 22 omistama kiinteistö 734-7-8-2 sekä Salon kaupungin omistama kiinteistö 734-7-8-6. Muutosalueeseen kuuluu myös Tervonkuja, Tervonpuisto ja osa Pohjantalonpuistoa. Näiden lisäksi kaava-alue sisältää pienen osan Terhinkatua sekä Inkerinkadun ja Anjalankadun risteyskohdan.
Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 7209 m².

Maapohjanhaltijoiden tavoitteena on rakennustehokkuuden nostaminen ja kerroskorkeuden muuttaminen nykyisestä. Kaupungin tavoitteena on tutkia uuden kerrostalon rakentamisen mahdollisuutta.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 SALO tai sähköpostilla kirjaamo@salo.fi.

Moisio, kortteli 8 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) – Päivitetty 15.3.2024 (1,33 Mt)