Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Avustukset

Yksityisteiden perusparannus- ja kunnossapitoavustuksia haetaan vuosittain erikseen ilmoitettavana aikana.

Kunnossapitoavustukset

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2020

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika päättyi 28.2.2020.

Sähköinen haku aukeaa noin kuukautta aiemmin, jolloin palvelupisteistä ja kaupungin nettisivuilta on saatavana paperisia lomakkeita. Mahdollinen paperinen hakemus tulee tehdä vuoden 2020 kaavakkeella, vanhoja kaavakkeita ei hyväksytä. Sähköisen järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana ovat samat kuin vuonna 2019. Avustusehtoja tarkennettiin 22.10.2019, voimassaolevat avustusehdot, ks. linkit sivun alalaidassa.

Kunnossapitoavustuksia haetaan sähköisen järjestelmän kautta. Linkki sähköiseen kunnossapitoavustusten hakuun. Hakemus voidaan tehdä myös paperisena ja hakulomake löytyy sivun oikeasta reunasta ja on saatavana myös palvelupisteistä. Paperilomakkeen tulee olla Halikon virastotalolla hakuajan päättyessä.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten maksamisessa on käytössä järjestelmä, missä jokaiselle yksityistielle päätetään sen kunnossapitoluokka ja avustettava pituus. Tämän järjestelmän valmistelu aloitettiin lähettämällä tiekunnille tietojenkeräyslomake. Tiekuntien antamien tietojen, tiehallinnon tekemien kunnossapitoluokkapäätösten ja entisten kuntien tekemien luokitusten perusteella yksityisteille päätettiin kunnossapitoluokat. Avustettavaa pituutta määritellessä otetaan huomioon tien ulottuvuus (tien pituus ja mahdolliset haarat), vakituinen asutus sekä läpikulkuteissä sen jatkuminen yhtenäisenä valtion, kunnan tai toisen tiekunnan tiehen. Kaupunkikehityslautakunta päättää vuosittain kunnossapitoluokkien avustusmäärästä e/km, jolloin myönnettyjen avustussummien laskeminen yksinkertaistuu ja avustukset saadaan maksuun hyvissä ajoin keväällä.

Avustusta saavalla tiekunnalla pitää olla kirjallinen tilinpito, joka voidaan tarvittaessa pyytää nähtäväksi myös jälkikäteen. Jos tilinpitoa ei ole pidetty tai siitä ilmenee, ettei avustusta ole käytetty tienpitoon, myönnetty avustus tai osa siitä voidaan periä takaisin.

Jos tiekunta ei ole aiemmin saanut avustusta, tiekunnan tulee palauttaa tietojenkeräyslomake, jotta tielle voidaan määritellä kunnossapitoluokka ja avustettava pituus. Jos tiekunnan olosuhteet ovat muuttuneet (esim. tien varren vakinaisen asutuksen määrä muuttuu), tiekunnan tulee ilmoittaa muutokset tietojenkeräyslomakkeella. Tietojenkeräyslomakkeeseen täytetään tällöin etusivun lisäksi toiselle sivulle muuttuneet tiedot (muuttumattomia tietoja ei tarvitse täyttää). Uudet tiedot tarkastetaan ja tielle päätetään tarvittaessa uusi luokka tai avustettava pituus. Tietojenkeräyslomakkeen voi lähettää joko sähköpostilla hanna.heikkila@salo.fi tai postitse PL 77, 24101 Salo.

Perusparannusavustukset

Yksityisteiden perusparannusten haku vuodelle 2021

Perusparannusavustusten hakuaika päättyi 14.8.2020.

Lisätietoja kiinteistöinsinööri Hanna Heikkilä, hanna.heikkila@salo.fi, 02-7785401