Hyppää sisältöön

Viranomaistarkastukset

Rakennusluvassa esitetään lupaehtoina katselmukset, jotka rakennustyön aikana tulee suorittaa. Katso rakennusluvan ehdoista, mitkä katselmukset suorittaa rakennusvalvontaviranomainen ja mitkä vastaava työnjohtaja. Näitä katselmuksia ovat mm:

 • sijainnin merkitseminen (rakennusvalvonta tai mittauspalvelu, ks. rakennuslupa)
 • sijainnintarkastus (rakennusvalvonta tai mittauspalvelu, ks.rakennuslupa
 • pohjakatselmus
 • rakennekatselmus
 • hormikatselmus
 • osastoivien rakenteiden katselmus
 • käyttöönottokatselmus
 • loppukatselmus

Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamassa katselmuksessa tulee olla vastaava työnjohtaja mukana. Katselmusaika tilataan rakennusvalvonnasta.

Aloituskokous

pidetään pääasiassa Halikon virastotalolla tai erikseen sovittavassa paikassa. Paikalla tulee olla

 • rakennuttaja (tai valtakirjalla edustaja)
 • pääsuunnittelija
 • vastaava työnjohtaja
 • rakennusvalvonnan edustaja

Sijainnin merkitseminen ja sijainnin tarkastus

Katso rakennusluvasta suoritettavista katselmuksista, tilaatko katselmuksen rakennusvalvonnasta vai mittauspalvelusta.

Hormikatselmus

Valmishormien katselmukset on delegoitu suoraan työnjohtajalle.

Väestösuojien ja kattilalaitosten katselmukset

suorittaa paloviranomainen