Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Viranomaistarkastukset

Rakennusluvassa esitetään lupaehtoina katselmukset, jotka rakennustyön aikana tulee suorittaa. Katso rakennusluvan ehdoista, mitkä katselmukset suorittaa rakennusvalvontaviranomainen ja mitkä vastaava työnjohtaja. Näitä katselmuksia ovat mm:

 • sijainnin merkitseminen (rakennusvalvonta tai mittauspalvelu, ks. rakennuslupa)
 • sijainnintarkastus (rakennusvalvonta tai mittauspalvelu, ks.rakennuslupa
 • pohjakatselmus
 • rakennekatselmus
 • hormikatselmus
 • osastoivien rakenteiden katselmus
 • käyttöönottokatselmus
 • loppukatselmus

Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamassa katselmuksessa tulee olla vastaava työnjohtaja mukana. Katselmusaika tilataan rakennusvalvonnasta.

Aloituskokous

pidetään pääasiassa Halikon virastotalolla tai erikseen sovittavassa paikassa. Paikalla tulee olla

 • rakennuttaja (tai valtakirjalla edustaja)
 • pääsuunnittelija
 • vastaava työnjohtaja
 • rakennusvalvonnan edustaja

Sijainnin merkitseminen ja sijainnin tarkastus

Katso rakennusluvasta suoritettavista katselmuksista, tilaatko katselmuksen rakennusvalvonnasta vai mittauspalvelusta.

Hormikatselmus

Valmishormien katselmukset on delegoitu suoraan työnjohtajalle.

Väestösuojien ja kattilalaitosten katselmukset

suorittaa paloviranomainen

Viranomaistarkastukset

Katselmukset

Isotalo Merja
02 778 2317
Puotsaari Sanna
02 778 2308

Mittaustyötilaukset

Laiho Marko
02 778 5405

Väestönsuojat:

V-S pelastuslaitos
Vilhonen Rauno
050 433 0285
Lehtonen Harri
050 433 0286

Erityinen palotarkastus, öljylämmityslaitteistojen käyttöönottotarkastukset:
Alueen palotarkastaja (kts. V-S pelastuslaitoksen yhteystiedot)
V-S pelastuslaitoksen yhteystiedot: https://www.vspelastus.fi/yhteystiedot

Terveystarkastajat

Ympäristöterveydenhuolto

Työsuojelu

Työsuojeluviranomainen