Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Rakennusjärjestys ja taksa

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Salon kaupungissa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty.

Salon kaupungin rakennusjärjestys (pdf) (48,48 Kt) on kaupunginvaltuuston 12.4.2010 hyväksymä ja astunut voimaan 1.10.2010.

Rakentamista koskevia määräyksiä

Rakennusjärjestys (pdf) (48,48 Kt)
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennusasetus
Suomen Rakentamismääräyskokoelma

Valmisteilla oleva lainsäädäntö

Kartta suunnittelutarvealueista

Taksa

Rakennusvalvonnan taksa (pdf) (224,36 Kt)
Maksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen tekemispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä.

Rakennusvalvonta

Hornintie 2-4
24800 HALIKKO
ma-to klo 8.00 – 16.00
pe klo 8.00 – 14.45

Postiosoite
PL 77
24101 SALO

Rakentamisen ohjaus ja neuvonta:
Lupapiste-palvelussa

Yhteystiedot ja palveluajat