Hyppää sisältöön

Rakennusjärjestys ja taksa

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Salon kaupungissa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty.

Salon kaupungin uusi rakennusjärjestys (pdf) (9,42 Mt) on kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymä ja astunut voimaan 1.2.2021.

Rakentamista koskevia määräyksiä

Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennusasetus
Suomen Rakentamismääräyskokoelma

Valmisteilla oleva lainsäädäntö

Kartta suunnittelutarvealueista

Taksa

Rakennusvalvonnan taksa (pdf) (224,36 Kt)
Maksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen tekemispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä.