Hyppää sisältöön

Pitkäjärvi

Aloitus- ja laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli ranta-asemakaava Pitkäjärven kaavaluonnosta (päivätty 15.2.2023)  28.2.2023 § 35:

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Ranta-asemakaava Pitkäjärven suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungissa, keskustasta noin 10 km lounaaseen entisen Perniön kunnan alueella. Alue käsittää Pitkäjärven ranta-aluetta lähiympäristöineen ja on pinta-alaltaan noin 95 hehtaaria. Ranta-asemakaavaa ovat hakeneet alueen maanomistajat.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Ranta-asemakaava Pitkäjärvi on laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 15.3.–19.4.2023 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs) viraston aukioloaikoina (ti-to klo 9:00-15:00) sekä internetissä.

Kunnan jäsenillä, maanomistajilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osalliset) on oikeus mielipiteen esittämiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.

Kannanotot pyydetään jättämään kirjallisena osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / Kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@salo.fi viimeistään 19.4.2023 klo 16:00.

Pitkäjärvi – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.2.2023 (pdf) (1,15 Mt)

Pitkäjärvi – Kaavaluonnos 15.2.2023 (pdf) (838,91 Kt)

Pitkäjärvi – Kaavamääräykset 15.2.2023 (pdf) (72,50 Kt)

Pitkäjärvi – Luontoselvitys (pdf) (4,37 Mt)