Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Luvat ja ilmoitukset

Lupien ja ilmoitusten käsittely sekä valvonta on maksullista. Maksujen suuruus määräytyy rakennus- ja ympäristölautakunnan päättämien taksojen mukaan.

Maa-ainestaksa 1.1.2020 alkaen (pdf) (147,05 Kt)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.4.2020 alkaen (pdf) (376,85 Kt)

Ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutukset ja päätökset

Vireillä:

Destia Oy, Yhteiskäsittelylupahakemus, Maa-ainesten otto ja murskaus,
24.07.2020, Kuulutus, Hakemus (pdf), Päivitetty liite 7 (pdf) (6,05 Mt)

Päätetyt:

Uusitalo Ilkka, Päätös maa-aineslupahakemuksesta, Maa-ainesten otto,
10.06.2020, Päätös (pdf) (165,64 Kt)
Matti Fontell, Päätös yhteiskäsittelyluvan vesientarkkailusta, Maa-ainesten otto,
14.05.2020, Päätös (pdf) (89,21 Kt)
Nummila Kimmo ja Leena, Eläinsuojan ilmoitus, Lypsykarjanavetan laajennus,
24.04.2020, Päätös (pdf) (105,71 Kt)
Salon Hyötykäyttö Oy, Ympäristölupa, Jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely,
15.04.2020, Päätös (pdf) (139,74 Kt)
Esko Gustafsson Oy ja Lääninkuljetus Oy, Päätös pohjaveden yhteistarkkailusta,
Maa-ainesten otto, 27.02.2020, Päätös (pdf) (267,92 Kt)
Laaksonen Heikki, Päätös maa-aineslupahakemuksesta, Maa-ainesten otto,
16.09.2020, Päätös (pdf) (324,46 Kt)
Rakennusurakointi S. TIkakoski Oy, Päätös meluilmoituksesta, Paalutustyö,
8.10.2020, Päätös (pdf) (89,33 Kt)