Hyppää sisältöön

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Rakentaminen ranta-alueelle

Rakentaminen ranta-alueelle edellyttää asemakaavaa tai yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty sen käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Mikäli em. kaavaa ei alueella ole, edellyttää rakentaminen poikkeamispäätöstä.

Lisätietoja:

Maankäyttöinsinööri Anne Villberg p. 02 778 5100 anne.villberg@salo.fi

Rakentaminen asemakaavoittamattomalle alueelle

Kunta ohjaa rakentamista myös niillä alueilla, joilla ei ole asemakaavaa. Ohjaus perustuu silloin joko maakuntakaavaan tai useimmiten yleiskaavoihin ja rakennusjärjestyksen määräyksiin. Haja-asutusalueella rakentaminen saattaa vaatia erillisen suunnittelutarveratkaisun hakemista.

Siirry Salon karttapalveluun katsomaan Salon rakennusjärjestykseen määritetyt suunnittelutarvealueet (ulkoinen järjestelmä)

Suunnittelutarvealueen ohella myös yksittäinen rakennushanke voi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa (suunnittelutarveratkaisua). Suunnittelutarveratkaisussa otetaan kantaa siihen, voiko rakennuspaikalle rakentaa ilman oikeusvaikutteista asemakaavaa.

Lisätietoja:​

Leena Lehtinen p. 02 778 5108 leena.lehtinen@salo.fi

Rakentaminen asemakaavasta poikkeavalla tavalla

Mikäli rakennushanke poikkeaa tontilla voimassa olevasta asemakaavasta, kannattaa ennen rakennusluvan hakemista kysyä kaupunkisuunnittelun kannanottoa asiaan. Helpoimmin ohjausta saa lähettämällä sähköpostilla luonnokset sekä lyhyen selvityksen poikkeuksista suunnittelijalle.

Lisätietoja vastuualueittain:

Salon keskusta
Virpi Elovaara p. 02 778 5114 virpi.elovaara@salo.fi

Halikon keskusta ja asema sekä Märynummi
Leena Lehtinen p. 02 778 5108 leena.lehtinen@salo.fi

Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Suomusjärvi ja Särkisalo

Maankäyttöinsinööri Anne Villberg p. 02 778 5100 anne.villberg@salo.fi

Hakuohjeet poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu