Hyppää sisältöön

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Rakentaminen ranta-alueelle

Rakentaminen ranta-alueelle edellyttää asemakaavaa tai yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty sen käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Mikäli em. kaavaa ei alueella ole, edellyttää rakentaminen poikkeamispäätöstä.

Lisätietoja:
Timo Alhoke p. 02 778 5113 timo.​alhoke​@​salo.​fi​
Lotta Pelto-Timperi p. 02 778 5111 lotta.pelto-timperi@salo.fi

Rakentaminen asemakaavoittamattomalle alueelle

Kunta ohjaa rakentamista myös niillä alueilla, joilla ei ole asemakaavaa. Ohjaus perustuu silloin joko maakuntakaavaan tai useimmiten yleiskaavoihin ja rakennusjärjestyksen määräyksiin. Haja-asutusalueella rakentaminen saattaa vaatia erillisen suunnittelutarveratkaisun hakemista.

Siirry Salon karttapalveluun katsomaan Salon rakennusjärjestykseen määritetyt suunnittelutarvealueet (ulkoinen järjestelmä)

Suunnittelutarvealueen ohella myös yksittäinen rakennushanke voi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa (suunnittelutarveratkaisua). Suunnittelutarveratkaisussa otetaan kantaa siihen, voiko rakennuspaikalle rakentaa ilman oikeusvaikutteista asemakaavaa.

Lisätietoja:
Timo Alhoke p. 02 778 5113 timo.​alhoke​@​salo.​fi
Leena Lehtinen p. 02 778 5108 leena.lehtinen@salo.fi

Rakentaminen asemakaavasta poikkeavalla tavalla

Mikäli rakennushanke poikkeaa tontilla voimassa olevasta asemakaavasta, kannattaa ennen rakennusluvan hakemista kysyä kaupunkisuunnittelun kannanottoa asiaan. Helpoimmin ohjausta saa lähettämällä sähköpostilla luonnokset sekä lyhyen selvityksen poikkeuksista suunnittelijalle.

Lisätietoja vastuualueittain:

Salon keskusta
Tarja Pennanen p. 02 778 5101 tarja.pennanen@salo.fi
Virpi Elovaara p. 02 778 5114 virpi.elovaara@salo.fi

Halikon keskusta ja asema sekä Märynummi
Leena Lehtinen p. 02 778 5108 leena.lehtinen@salo.fi

Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Suomusjärvi ja Särkisalo
Timo Alhoke p. 02 778 5113 timo.​alhoke​@​salo.​fi​
Lotta Pelto-Timperi p. 02 778 5111 lotta.pelto-timperi@salo.fi

Hakuohjeet poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu