Hyppää sisältöön

Kiskon rantayleiskaavan kumoaminen Sammalonsalmen kohdalla

Hyväksymisvaihe

Turun hallinto-oikeus on 22.6.2023 antanut päätöksen, jolla se on hylännyt kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen. Hallinto-oikeuden päätös on tullut lainvoimaiseksi 23.7.2023 ja Kiskon rantayleiskaavan kumoaminen Sammalonsalmen kohdalla tulee voimaan 30.9.2023.

Kiskon rantayleiskaavan kumoaminen Sammalonsalmen kohdalla, kaavakartta (pdf) (1,04 Mt)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.4.2021 Kiskon rantayleiskaavan kumoamisen Sammalonsalmen kohdalla.

Sammalonsalmi kaavakartta 25.1.2021 (pdf) (1,06 Mt)

Sammalonsalmi kaavaselostus 25.1.2021 (pdf) (2,68 Mt)

Sammalonsalmi osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (866,97 Kt)

Sammalonsalmi vuorovaikutusraportti (pdf) (14,82 Mt)

Ehdotusvaihe

Salon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.10.2020 (§ 405) asettaa Kiskon rantayleiskaavan kumoamista Sammalonsalmen kohdalla koskevan kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti 30 vuorokauden ajaksi nähtäville.

Osayleiskaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 16.11. – 15.12.2020 välisen ajan.

Sammalonsalmi kaavaehdotus (pdf) (1,02 Mt)

Alustava ehdotus

Kiskon rantayleiskaavan kumoamisesta Sammalonsalmen kohdalla on laadittu alustava kaavaehdotus. Alkuperäisen suunnitelman mukaan alustavaa kaavaehdotusta oli tarkoitus esitellä osallisille yleisötilaisuudessa. Poikkeusoloista johtuen yleisötilaisuutta ei kuitenkaan järjestetty vaan alustava kaavaehdotus esiteltiin videotaltioinnin avulla.

Kaava-aineisto oli nähtävillä ajalla 10.8.-8.9.2020 kaupungin internet-sivuilla ja Halikon virastotalolla. Nähtävilläoloaikana kaavasta sai antaa palautetta.

Sammalonsalmi alustava kaavaehdotus (pdf) (1,03 Mt)

Aloitusvaihe

Kumottava kaava-alue sijaitsee Kiskon pohjoisosassa noin 18 km Salon keskustasta itään. Moottoritielle, joka sijaitsee kumottavan alueen pohjoispuolella, on matkaa noin 2,5 km. Alueeseen kuuluu osa Hirsijärveä sekä maa-aluetta järvialueen länsipuolelta. Kumottavan alueen pinta-ala on 23 ha, josta vettä on noin viisi (5) ha. Kaava ulottuu kahdeksan (8) kiinteistön alueelle.

Kiskon rantayleiskaavan kumoamista koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupunkisuunnittelussa Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4. Osallistumis-ja arviointisuunnitelmista pyydettiin erikseen kirjallista palautetta ajalla 11.11.-10.12.2019.