Hyppää sisältöön

Salon Sokeri Oy

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus käsitteli Salon Sokeri Oy:n kaavaehdotusta (päivätty 13.10.2023) 30.10.2023 § 310.

Kaupunginhallitus, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 15.11. -15.12.2023 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Salon Sokeri Oy kaavaehdotus 13.10.2023 (pdf) (1,27 Mt)

Salon Sokeri Oy kaavaselostus 13.10.2023 (pdf) (887,27 Kt)

Salon Sokeri Oy selostuksen liitteet 13.10.2023 (pdf) (4,28 Mt)

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Salon Sokeri Oy:n kaavaluonnosta (päivätty 10.1.2022) 18.1.2022 § 5.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 3.2.-4.3.2022 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Salon Sokeri Oy kaavaluonnos 10.1.2022 (pdf) (1,29 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos perustuu maanomistajan anomukseen Salon Sokeri Oy:n omistaman alueen kaavoittamisesta. Asemakaavan muutos on ollut mukana Salon kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 2020. Suunnittelualue koostuu Salon Sokeri Oy:n omistamasta kiinteistöstä 734-414-1-31, Nordic Sugar Oy:n omistamista kiinteistöistä 734-417-1-82 ja 734-417-1-84 sekä kiinteistöstä 734-16-9901-0-M601. Kaava-alue on kooltaan noin 11 hehtaaria.

Salon Sokeri Oy osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (1,72 Mt)