Hyppää sisältöön

Salon Sokeri Oy

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Salon Sokeri Oy:n kaavaluonnosta (päivätty 10.1.2022) 18.1.2022 § 5.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 3.2.-4.3.2022 välisen ajan Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana (ti–to 9.00–15.00) sekä internetissä.

Salon Sokeri Oy kaavaluonnos 10.1.2022 (pdf) (1,29 Mt)

Salon Sokeri Oy kaavaselostus, laatimisvaihe (pdf) (2,99 Mt)

Salon Sokeri Oy selostuksen liitteet, laatimisvaihe (pdf) (3,38 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos perustuu maanomistajan anomukseen Salon Sokeri Oy:n omistaman alueen kaavoittamisesta. Asemakaavan muutos on ollut mukana Salon kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 2020. Suunnittelualue koostuu Salon Sokeri Oy:n omistamasta kiinteistöstä 734-414-1-31, Nordic Sugar Oy:n omistamista kiinteistöistä 734-417-1-82 ja 734-417-1-84 sekä kiinteistöstä 734-16-9901-0-M601. Kaava-alue on kooltaan noin 11 hehtaaria.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti kirjaamo@salo.fi.

Salon Sokeri Oy osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (1,72 Mt)