Hyppää sisältöön

Vesiliikennelain mukainen lupa

Vesiliikennelain (782/2019) 106 §:n mukaan kaikilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten ja muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella tarvitaan yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vähintään seuraavat liitteet:
– kartta toiminta-alueesta
– vesialueen omistajan kirjallinen suostumus
– selvitys turvallisuusnäkökohdista
– selvitys ympäristölle aiheutuvista haitoista

Hakemus liitteineen tulee lähettää Salon kaupungin ympäristönsuojeluun osoitteeseen kirjaamo@salo.fi tai PL 77, 24101 Salo.