Hyppää sisältöön

Matildan Tullimetsän osayleiskaava

Laatimisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli Matildan Tullimetsän osayleiskaavaluonnosta  (päivätty 15.11.2023) kokouksessaan 12.12.2023, § 189:

Kaupunkikehityslautakunta, siirryt ulkoiselle verkkosivulle

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 10.1. – 9.2.2024 välisen ajan Halikon virastotalossa ja internetissä.

Yleisötilaisuus Matildan Tullimetsän osayleiskaavan ja Tammipuiston asemakaavamuutoksen johdosta pidettiin Matilda-talolla 24.1.2024.

Matildan Tullimetsä OYK – Kaavakarttaluonnos (pdf) (1,17 Mt)

Matildan Tullimetsä OYK – Selostusluonnos, päivitetty 12.2.2024 (pdf) (5,53 Mt)

Matildan Tullimetsä OYK – Vuorovaikutusraporttiluonnos (pdf) (10,73 Mt)

Matildan Tullimetsä OYK – OAS 22.9.2021, päivitetty 7.11.2023 (pdf) (2,50 Mt)

Matildan Tullimetsä OYK – Perustietoselvitys 22.9.2021, päivitetty 12.2.2024 (pdf) (7,09 Mt)

Aloitusvaihe

Matildan Tullimetsän osayleiskaava-alue sijaitsee noin 20 kilometriä etelälounaaseen Salon keskustasta. Kaava-alueen eteläosa muodostuu Teijon kansallispuiston, Hummeltien ja Tullintien ja sen eteläpuolisen asuinalueen väliin jäävästä rakentamattomasta alueesta. Kaava-alueeseen kuuluu noin 300 metrin osuus Tullintiestä Hummeltien liittymästä kaakkoon sekä noin 280 metriä Teijontien eteläpäästä kohtaan, jossa se yhtyy Bremerintiehen. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu ns. Tammipuiston alue ja pieni osa Teijon kansallispuistoa Tullintien pohjoispuolella. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 68 hehtaaria. Pääosa alueesta on valtion omistuksessa.

Osayleiskaavoitusta koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: kirjaamo@salo.fi tai Salon kaupunki / Maankäyttöpalvelut, PL 77, 24101 Salo.

Matildan Tullimetsä OYK – OAS 22.9.2021, päivitetty 7.11.2023 (pdf) (2,50 Mt)