Hyppää sisältöön

Matildan Tullimetsän osayleiskaava

Aloitusvaihe

Matildan Tullimetsän osayleiskaava-alue sijaitsee noin 20 kilometriä etelälounaaseen Salon keskustasta. Kaava-alueen eteläosa muodostuu Teijon kansallispuiston, Hummeltien ja Tullintien ja sen eteläpuolisen asuinalueen väliin jäävästä rakentamattomasta alueesta. Kaava-alueeseen kuuluu noin 300 metrin osuus Tullintiestä Hummeltien liittymästä kaakkoon sekä noin 280 metriä Teijontien eteläpäästä kohtaan, jossa se yhtyy Bremerintiehen. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu ns. Tammipuiston alue ja pieni osa Teijon kansallispuistoa Tullintien pohjoispuolella. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 68 hehtaaria. Pääosa alueesta on valtion omistuksessa.

Osayleiskaavoitusta koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä 27.9.2021 alkaen Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4) sekä kaupungin internetsivulla koko kaavaprosessin ajan.
Osallistumis-ja arviointisuunnitelmista voi antaa kirjallista palautetta ajalla 27.9.-26.10.2021. Mahdolliset kannanotot: kirjaamo@salo.fi tai Maankäyttöpalvelut / kaavoitus, PL 77, 24101 Salo.

Liite 02 Matildan tullimetsä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2021-09-22 (pdf) (2,00 Mt)

Matildan tullimetsä Perustietoselvitys 2021-09-22 (pdf) (6,57 Mt)